Dřevěné palety vykazují vyšší úroveň antibakteriální aktivity než plastové

Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Aby se v této otázce udělalo jasno a nevycházelo se pouze z „pocitů a neověřených názorů“ tak se na začátku roku 2018 obrátila EPAL – Evropská paletová asociace na Ústav dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) s požadavkem na vědecké prověření tohoto tvrzení a zjištění skutečného stavu.

Při dlouhodobém laboratorním testování prováděném od února 2018 do prosince 2019 se porovnávaly mikrobiální vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových palet H1.

Typy palet všech dostupných kategorií kvality se zkoumaly podle přísně stanovených testovacích postupů. Testované vzorky palet byly objednány od řadového prodejce z běžného oběhu palet a byly tak jednou nebo vícekrát použité. Před testováním nebyly palety čištěné. Testy se prováděly se vzorky bakterií Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

A jaký byl výsledek?

Studie Ústavu dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) přesvědčivě vyvrátila často zastávaný názor, že plastové palety v oběhu mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti.

Testy tedy dospěly k závěru, že „bakterie na dřevě v zásadě nepřežívají tak dobře jako na plastech. Lze proto předpokládat, že se dřevěné palety mohou používat v potravinářském průmyslu. Stejně jako u plastových palet to však vyžaduje přísné dodržování hygienických předpisů při výrobě, přepravě a skladování potravin, jakož i průběžné sledování kvality palet a pravidelné čištění.“

Jednoznačně se tak nepotvrdilo časté tvrzení výrobců plastových palet, že dřevěné palety jsou kvůli svému drsnému povrchu náchylnější k napadení mikroorganismy. Oproti tomu se ale ukázalo, že právě použité plastové palety, které jsou často v důsledku použití místy zdrsněné, tvoří ideální živnou půdu pro množení bakterií, zatímco přirozené hygienické vlastnosti dřeva prokazatelně zabraňují množení mikroorganismů.

Za výše uvedených podmínek dosáhly dřevěné palety více než 13krát vyšší antibakteriální aktivity než plastové palety H1.

Kromě toho bylo rovněž prokázáno, že prostřednictvím vhodného čištění lze účinně odstranit bakterie a houby nejen z plastových palet, ale také z dřevěných palet. Tím byl vyvrácen další argument výrobců plastových palet v neprospěch dřevěných palet.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.