Lokální potravinářské řetězce a aliance: Střední Čechy

V současné době v regionu Střední Čechy figuruje 1 147 řetězených prodejen potravin, z tohoto počtu je 914 prodejen lokálních řetězců a aliancí, což odpovídá celostátnímu průměru.

Region Střední Čechy patří z hlediska kupní síly v průměru mezi nejbohatší v republice, především se jedná o příměstské okresy Prahy-východ, Praha – západ a také o oblast Mladoboleslavska.

Region (NUTS 2) Střední Čechy zaujímá území Středočeského kraje. Jedná se o centrální území Čech okolo Prahy, které zahrnuje celkem 12 okresů a žije zde celkem 1,385 milionu obyvatel, patří tedy mezi nejlidnatější regiony v České republice.

V regionu figuruje celá řada středně velkých měst, největšími jsou Kladno (70 tis. obyvatel) a Mladá Boleslav (45 tis. obyvatel).

Region patří z hlediska kupní síly mezi nejbohatší

Region patří z hlediska kupní síly v průměru mezi nejbohatší v republice, především se jedná o příměstské okresy Prahy-východ, Praha – západ a také o oblast Mladoboleslavska.

Z hlediska maloobchodu se jedná o území velmi silně saturované nadnárodními maloobchodními řetězci, na druhé straně je zde i vysoký počet prodejen malých lokálních řetězců a aliancí. Vzhledem k tomu, že vysoké procento obyvatel regionu dojíždí do práce do Prahy, realizují obyvatelé bližších částí středních Čech i část svých nákupů.

V současné době v regionu Střední Čechy figuruje celkem 1147 řetězených prodejen potravin (včetně nadnárodních řetězců). Z tohoto počtu je 914 prodejen lokálních řetězců a aliancí, což činí 80 % z celkového počtu, což odpovídá celostátnímu průměru.

Nejsilnější pozici má Bala

Nejsilnějšími maloobchodními sítěmi potravin v regionu jsou prodejny COOP a prodejní síť Bala, které dohromady v regionu mají 62 % z celkového počtu prodejen malých řetězců a aliancí. 12 % prodejen z celkového počtu prodejen lokálních řetězců a aliancí má v regionu prodejní síť Partner, 6 % aliance Můj obchod a také maloobchodní síť Eso Market.

Bala s 257 prodejnami představuje jednoznačně největší potravinářskou maloobchodní síť v regionu co se týče počtu prodejen, následuje se 108 prodejnami maloobchodní síť Partner a lokální družstevní řetězce – Jednota Nymburk se 78 prodejnami a COOP Hořovice s 59 prodejnami (ta má ale přesah i do Plzeňského regionu). Stejný počet prodejen, tj. 59, má ve Středočeském regionu i maloobchodní síť Eso Market.

Největší celkový počet prodejen lokálních řetězců a aliancí v rámci regionu Střední Čechy figuruje v okrese Kladno (123), následuje Nymburk (97) a Beroun (92). Nejméně naopak v okrese Kutná Hora (51). Nejvyšší hustotu prodejen lokálních řetězců a aliancí v přepočtu na obyvatele lze sledovat v okresech Rakovník, Nymburk a Beroun (přes 1000 prodejen tohoto typu na 100 000 obyvatel), nejméně naopak v příměstských okresech Praha – východ a Praha – západ.

Silná pozice maloobchodní sítě Bala v regionu Střední Čechy se projevuje i v jednotlivých okresech. V pěti okresech z celkových 12 má Bala nejvíce prodejen (nejvíce v okrese Praha-východ – 39). V ostatních okresech regionu disponují nejvíce prodejnami lokální družstevní řetězce, které mají sídlo ve většině okresů regionu Střední Čechy. Nejvíce – 56 prodejen má COOP Hořovice na Berounsku a 51 prodejen má Jednota Kladno v kladenském okrese.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.