GDSN na Retail Summit Action

Na počátku května vystoupili na akci Retail Summit Action inovátoři mezi obchodníky. Jedním z nejzajímavějších příkladů z praxe byla prezentace Petra Berana (Albert Česká republika) a Petry Kellermann Slotemakerové (Nestlé Česko) o sdílení produktových dat pomocí GDSN.

Sekci s názvem „Sjednocená produktová data pro online i offline: proč se vyplatí využít globální standard“ uvedl přehledem benefitů GDSN pro dodavatele a odběratele Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb v GS1 Czech Republic.

Za největší přínosy řešení na bázi globální datové synchronizace Petra Kellermann Slotemakerová označila vysokou kvalitu a dostupnost dat v reálném čase. Časovou úsporu díky zjednodušení komunikace produktových kmenových dat Digital Transformation Lead manažerka v Nestlé odhaduje na 200 h měsíčně. „Byli jsme otevřeni různým možnostem a zkoušeli více řešení včetně interface API, ale pouze GDSN nám nabídlo možnost harmonizace sdílení dat napříč všemi partnery,“ řekla manažerka. Nahrání dat je podle ní velmi jednouché. Data nyní výrobce zasílá v nejvyšší kvalitě, stejně jako změny v datech, které zákazník okamžitě vidí. „Kromě toho odpadá zdržení dodávek v důsledku pomalého zalistování na straně zákazníka. To znamená snížení out-of-stocků a ztrát v obratech,“ vysvětlila Petra Kellermann Slotemakerová.

Podle Petra Berana excelové zalistovací tabulky již přestávaly zvládat svojí funkci. „Množství vyměňovaných dat se nám několikanásobně zvýšilo, a proto jsme hledali způsob, jak toto řešit. Pociťovali jsme tlak partnerů i zákazníků na množství a kvalitu dat, na rychlost jejich sdílení. A GDSN jsme vyhodnotili jako optimální řešení.“ Za největší benefit manažer Merchandise Business Support Director v Albert Česká republika považuje fakt, že GDSN představuje jednotný formát pro všechny partnery a trhy. „GDSN je globální nástroj,“ zdůraznil Petr Beran. V závěru vystoupení manažer uvedl, že zavedení GDSN napříč tuzemským trhem očekává v horizontu pět let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.