Bez mraženého se moderní domácnost neobejde

K nejoblíbenějším mraženým kategoriím patří zmrzlina a mražená zelenina.

Mražené potraviny nakoupily v období duben 2020 až březen 2021 prakticky všechny české domácnosti.

Úseky s chlazeným a mraženým sortimentem lákají v prodejnách zákazníka nejen širokou nabídkou sortimentu, ale také příjemným designem chladicího nábytku. Mražené produkty si české domácnosti přinesly domů v průměru třikrát za měsíc a utratily za ně více než 2 800 Kč každá, vyplývá z výsledků průzkumu trhu metodou Spotřebitelského panelu za období duben 2020 až březen 2021.

Spotřebitelský panel GfK Czech je kontinuální panelový výzkum, založený na detailních informacích o nákupech reprezentativního vzorku českých domácností.

Ve výdajích vede zmrzlina

Jednotlivé kategorie mražených potravin se značně liší ať už počtem kupujících, frekvencí nakupování nebo rozpočtem, který na ně domácnosti za rok věnují. „Nikoho asi nepřekvapí, že jednou z nejoblíbenějších mražených kategorií je zmrzlina. Nakoupilo ji devět z deseti českých domácností, v průměru 15krát za rok, a za stejné období za ni utratily 860 Kč, což jsou největší výdaje ze všech mražených kategorií. Shodný počet kupujících má mražená zelenina. Nakupovali jsme ji v porovnání se zmrzlinou méně často, a to 10krát ročně a průměrné výdaje na kupující domácnost činily pouze necelých 330 Kč,“ uvádí Hana Paděrová, konzultantka Spotřebitelského panelu GfK.

Co do počtu kupujících následují mražené ryby včetně mořských plodů a mražená hotová jídla. Obě kategorie se objevily v posledním roce v nákupních košíkách sedmi z deseti českých domácností. Hotová jídla jsme nakupovali častěji, a to sedmkrát do roka, a utratili jsme za ně bezmála 560 Kč. Ryby pouze pětkrát do roka a rozpočet průměrné domácnosti na kategorii byl přibližně o 50 Kč nižší. Tři pětiny domácností nakoupily mražené bramborové výrobky jako například hranolky nebo krokety. Přinesly si je domů jednou za dva měsíce a roční výdaje na kategorii činily 270 Kč.

Padesátiprocentní hranici penetrace překročily ještě mražená pizza a mražená drůbež. Na průměrnou domácnost kupující drůbež připadlo za monitorované období pět nákupů a výdaje 480 Kč. U mražené pizzy jsme zaznamenali podstatně vyšší frekvenci nákupů, a to devět do roka, i roční výdaje, které byly druhé nejvyšší hned po zmrzlině. Průměrný rozpočet kupující domácnosti na mraženou pizzu činil přes 700 Kč.

Více než třetina českých domácností nakoupila mražené těsto, tři z deseti domácností nakupovaly mražené pečivo a poslední kategorií s více než pětinou kupujících je mražené ovoce.

Akční nákupy jsou nejdůležitější v kategorii mražená pizza

Na trhu mražených potravin převládají značkové produkty, ale privátní značky tu mají silnější podíl než na rychloobrátkovém trhu celkem. „Nejsilnější pozici mají v kategorii mražené ovoce (66 % výdajů), mražené maso a mražené bramborové výrobky (shodně po 60 % výdajů),“ upřesňuje Hana Paděrová.

Akční nákupy jsou nejdůležitější v kategorii mražená pizza s více než 60% podílem na výdajích. Každou druhou korunu jsme utratili při akčním nákupu ryb, a ještě o něco více v kategorii drůbež.

Nejdůležitějším nákupním místem mražených potravin jsou diskonty s více než třetinovým podílem na výdajích. Následují hypermarkety s podílem pod 30 % a supermarkety jsou pak se značným odstupem na pomyslné třetí pozici.

Mražená zelenina je zdroj vitamínů vždy při ruce

Často se vedou debaty o tom, zda jsou lepší potraviny čerstvé nebo zmražené. V případě zeleniny jsou odpovědi jednoznačné. Chceme-li ji mít čerstvou a plnou vitamínů, musíme ji konzumovat rychle po sklizení, ne po několika denním i týdenním cestování a následném uležení doma v lednici. V takovém případě hraje jako zdroj vitamínů významnější roli zelenina, která je zmražená bezprostředně po sklizni a my si ji takto, samozřejmě za předpokladu dodržení chladicího řetězce, uložíme v ledničce. A kromě toho dokonale splňuje současné požadavky na konvenience.

Co se výběru druhu zeleniny týká, prakticky stejný počet domácností nakupuje jak zeleninové směsi, tak jednodruhovou mraženou zeleninu. U jednodruhové zeleniny vede špenát, hrášek a fazolové lusky. Dlouhodobě ale rostou také zeleninové směsi, které jsou ideální pro přípravu polévek a hotových jídel. Oblíbené jsou rovněž zeleninové směsi s ochuceným máslem.

Podle průzkumu Market & Media & Lifestyle – TGI, MML-TGI ČR 2020 3. a 4. kvartál (22.6.2020 – 15.12.2020) společnosti MEDIAN použilo mraženou zeleninu v uplynulých dvanácti měsících 75,7 % domácností. Nejčastější frekvence použití byla 2 – 3x měsíčně (39 %), s odstupem pak na druhém místě následuje interval jednou týdně (21,1 %) a na třetím jedenkrát měsíčně (18,8 %).

Balená chlazená a mražená připravená jídla použilo v posledních 12 měsících 27,6 % domácností. Nejčastější frekvence použití byla 2 – 3x měsíčně (32,1 %), méně než jedenkrát měsíčně (27,4 %) a na třetím jedenkrát měsíčně (23,2 %).

Mražené rybí výrobky použilo v posledních 12 měsících 61,7 % domácností. Nejčastější frekvence použití byla 2 – 3x měsíčně (34,5 %), jedenkrát měsíčně (28,1 %) a na třetím méně než jedenkrát měsíčně (22,3 %).

Pizzu balenou chlazenou a mraženou konzumovalo v posledních 12 měsících 49 % českých domácností. Nejčastější frekvence konzumace byla méně než jedenkrát měsíčně (37,5 %), jedenkrát měsíčně (25,6 %) a na třetím 2 – 3x měsíčně (25,0 %).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.