Nový svět práce v retailu

Pandemie ruku v ruce s digitalizací změnila způsob, jakým lidé žijí a pracují, a to i v tak kontaktní a časově striktně řízené sféře jako je retail.

Nutnost se rychle přizpůsobit pandemickým podmínkám znamenala pro mnoho firem i příležitost zahájit novou vlnu inovací. Společnosti tak v posledním roce zásadně přehodnocují způsoby svého podnikání, hledají možnosti využít digitalizaci a zaměřit se co nejvíce na zákazníka.

Pandemie si vynutila rychlý přechod na práci z domova, přičemž mnozí zaměstnanci došli k tomu, že chtějí flexibilitu v tom, jak a kde budou pracovat.

Více než tři čtvrtiny (79 %) respondentů uvedly, že by chtěly příležitostně pracovat z tzv. třetího prostoru – tedy z jiného místa, než je jejich domov nebo místo zaměstnání, ukázala globální studie společnosti Accenture z jara letošního roku.

Práce na dálku a digitalizace se v době koronakrize začaly silněji prosazovat i v maloobchodě, zejména v sídlech společností, a jsou katalyzátory diskusí o transformaci světa práce. „Covid-19 urychlil vývoj, proč tzv. New Work není jen příjemným doplňkem pro maloobchod, ale spíše nezbytným předpokladem pro udržení kondice do budoucna,“ popisuje personální expertka Vanessa Tuncer výsledky zprávy EHI – New Work in Retail 2021. Celých 71 procent dotazovaných personálních manažerů považuje „Novou práci“ za nezbytnou součást maloobchodu a řadí ji do tzv. kategorie Must have.

Práce na vlně změn

I když ve světě práce došlo kvůli pandemii k velkým změnám, před transformací na model „Nové práce“ je ještě třeba udělat několik úkolů. 64 procent HR manažerů v oblasti maloobchodu ve studii EHI uvádí, že jejich společnost je již v transformačním procesu a dalších 10 procent plánuje opatření k pokroku v tomto procesu. V popředí již přijatých opatření je flexibilita místa práce a pracovní doby a otázka digitalizace procesů, kterou již téměř všichni (90 až 100 %) řešili. Komunikace, vedení a flexibilita struktur a procesů pro větší agilitu jsou také důležitými oblastmi činností, které již tři čtvrtiny provádějí za účelem implementace „Nové práce“ v maloobchodě.

Agilita na prodejní ploše

Transformační proces není problémem pouze pro centrály maloobchodních společností. Také pro pobočky jsou flexibilita, agilita, sebeurčení a transformační vedení zahrnuté v „Nové práci“ tématy, která mají podle personálních manažerů, kteří se studie zúčastnili, potenciál. Více než polovina respondentů (58 %) důvěřuje zaměstnancům pobočky, že dobře koordinují pracovní aktivity na pobočce, 19 % jim důvěřuje plně, 39 % alespoň částečně (39 %). Personální manažeři také vidí výhody v digitální transformaci, která ulehčuje zaměstnancům na pobočkách rutinní úkoly a mohou se tak více věnovat například poradenství zákazníkům.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 9.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.