Automatizace merchandisingu v České republice: co to je a proč stojí za pozornost

Podle výsledků výzkumů 40 až 70 % nákupů v obchodech probíhá impulzivně. To znamená, že lidé neplánují nákup většiny zboží před příchodem do obchodu. Navíc se dvě třetiny kupujících teprve v prodejně rozhodnou, kterou značku potřebného zboží koupí. Až před regálem lidé například řeší, zda si koupí mléko Moravia nebo Pragolaktos.

Aby si kupující produktu všimli a vybrali si jej mezi ostatními, používají maloobchodníci merchandising. V tomto článku si probereme automatizaci merchandisingu a její výhody pro výrobce a distributory FMCG.

Provázet nás bude Tech Lead informačního řešení Goods Checker pro maloobchod ve společnosti IBA Group.

Proč je merchandising důležitý

Maloobchod v ČR se v posledním desetiletí rychle rozvíjí a vykazuje stabilní lineární růst, tak jak je vidět na grafu, který znázorňuje dynamiku maloobchodních tržeb v ČR od ledna 2015 do listopadu 2021. Dočasný pokles tržeb je patrný pouze v období karantény nařízené kvůli COVID-19, ale ani to neovlivnilo celkový trend.

Zdroj: statista.com

Růst trhu znamená růst konkurence. Čím více maloobchodních prodejen a čím více produktů v nich, tím těžší je, aby si zákazník každého produktu všimnul a koupil si jej. Velkou roli v boji o kupce hraje merchandising.

Merchandising je soubor zásad a pravidel pro organizaci prodejní plochy, který pomáhá vytvářet efektivní kontakt mezi kupujícím a zbožím v obchodě.

Co je automatizace a jaký přínos má pro výrobce a distributora

U merchandisingu se jedná o využití technologií, které zcela nebo částečně nahrazují člověka při výkonu jeho práce procesy se realizují automaticky. Například místo ruční kontroly planogramu s rozložením zboží se používá mobilní aplikace s počítačovým viděním. Merchandiser jednoduše vyfotí regál a neuronové sítě automaticky porovnají obrázek s dříve nahraným planogramem a ukážou výsledek: který produkt je na svém místě a který je třeba přemístit.

Maloobchodníci a distributoři po celém světě již aktivně využívají automatizaci řešení, protože pomáhají řešit řadu problémů:

–     tvorba rozvrhu práce zaměstnanců s přihlédnutím k pracovnímu vytížení prodejny,

–     budování optimálních tras s ohledem na pracovní dobu prodejen,

–     kontrola vystaveného zboží,

–     příprava zpráv o provedené práci,

–     tvorba analytických zpráv,

–     zpracování a synchronizace ukazatelů atd.

Automatizace je přínosná nejen pro majitele a manažery, ale i pro zaměstnance. Informační technologie zjednodušují obchodní procesy, činí je efektivními, transparentními a srozumitelnými.

Podívejme se blíže na výše uvedený proces porovnání vystaveného zboží s planogramem.

Bez automatizace zůstane většina fotografií bez analýzy, protože manažeři nemohou fyzicky prohlédnout všechny obrázky od merchandiserů. Ve výsledku máme následující situaci:

  1. Merchandiseři nemohou prokázat, že odvedli dobrou práci, protože fotografie se na serveru ztrácejí, a tím pádem pilní zaměstnanci mohou přijít o svůj bonus. Nepoctiví zaměstnanci zase mohou posílat irelevantní obrázky, když vědí, že si je stejně nikdo neprohlédne.
  2. Manažeři tráví spoustu času rutinní prací, kterou bez tak v celém rozsahu nemohou kvalitně provést. Výsledkem je, že vypracovávají zprávy na základě jejich představy o situaci.
  3. Vedení dostává analytické zprávy založené na zastaralých a neúplných datech. To znamená, že nemohou učinit správná strategická rozhodnutí, protože nemají přehled o skutečné situaci.

S automatizací je výsledek úplně jiný. Všechny fotografie jsou zpracovávány aplikací a jsou uspořádaně uloženy na server. Na základě těchto fotografií a dalších dat, která aplikace shromažďuje, jsou generovány analytické zprávy, jejichž výsledek je:

  1. Merchandiseři si jsou jisti, že práci odvedli správně, a mohou požadovat bonus.
  2. Manažeři neztrácejí čas rutinními úkoly, ale mohou se věnovat analytice a průzkumu trhu, konkurence atd.
  3. Vedení dostává spolehlivé informace o skutečné situaci v prodejnách.

Merchandising v ČR: jaké procesy lze automatizovat jako první

Nyní nastává nový růstový skok v rozvoji maloobchodu v České republice, protože na trh vstupují noví hráči. Na český maloobchodní trh loni vstoupilo 38 značek. To je o 52 % více než v roce 2020. S rozvojem maloobchodu se rozvíjí i merchandising. Je jasné, že 22 nových obchodů, které se otevřely v tuzemských obchodních centrech, musí mezi sebou soutěžit o zákazníky.

Podívejme se na pár příkladů automatizace, která bude vyhovovat prodejcům, výrobcům a distributorům FMCG v ČR.

1. Automatická kontrola vystaveného zboží pomocí aplikace Goods Checker, který porovnává skutečnou polohu zboží s planogramem a pomáhá pochopit, zda je produkt na svém místě nebo je třeba jej přemístit. Aplikace dokáže rozpoznat nesoulad, kde by podle planogramu měl být produkt vystaven, ale chybí na polici.

Pokud není možné napravit rozmístění zboží, pak může v Goods Checker sám zaměstnanec uvést důvod proč k tomu došlo a zde je zboží vyprodáno, nebo se jedná o poruchu zařízení atd., a to pomáhá plánovat další dodávky.

S pomocí tohoto řešení může firma kompetentně organizovat merchandising a zvýšit tím prodeje. Manažeři zase nemusí třídit fotografie ručně a mohou věnovat více času analýze, kdy marketéři dostávají podrobné a včasné analýzy podle jednotlivých prodejen, zboží a merchandiserů.

Výsledek: analýza vystaveného zboží pomáhá marketérům pochopit, zda planogram funguje nebo je třeba jej změnit. Umožňuje také posoudit postavení firmy a jejích konkurentů na trhu.

2. Optimalizace trasy. Pokud vytváříte trasy ručně, můžete přehlédnout kratší trasy, nezohlednit otevírací dobu obchodů nebo situaci na cestách. Proto je lepší svěřit tento úkol aplikaci.Trasy lze nyní generovat pomocí dat založených na GPS souřadnicích. Při navrhování tras mobilní aplikace zohledňuje dopravní zácpy, otevírací dobu skladů a prodejen, prioritu zákazníků, a dokonce i trvanlivost zboží.

Výsledek: manažer nebo supervisor tráví méně času plánováním tras a merchandiser stihne navštívit všechny plánované prodejny.

3. Elektronické planogramy. Aktuálně jsou planogramy často připravovány v MS Excel nebo MS PowerPoint. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je, že je obtížné přidávat obrázky produktů. Je to pracné a nepohodlné. Dokumenty navíc „ztěžknou“ a jejich otevření trvá dlouho.

Nyní výrobci a distributoři přecházejí na elektronické planogramy, které se tvoří ve speciálních konstrukčních programech. Během několika minut může manažer vytvořit planogram s obrázky produktů pro stovky pozic.

Pro merchandisera bude snadné použít takový planogram, protože jasně ukazuje, co a kde by mělo být. A manažer jej zase velmi snadno aktualizuje, neboť stačí přetáhnout obrázky metodou drag-and-drop.

Výsledek: zaměstnanci tráví méně času tvorbou a ověřováním planogramů a také dělají méně chyb ve své práci.

Automatizace vám pomůže být o krok napřed před konkurencí

Výrobci a distributoři využívají technologie ke zlepšení svých obchodních procesů odstraněním lidských chyb, zrychlením procesů a snížením nákladů. Automatizace procesů navíc pomáhá rychleji reagovat na změny trhu. Stejně jako v případě pandemie COVID-19, kdy se na nové podmínky rychle adaptovali ti, kteří již zautomatizovali obchodní procesy.

Čím dříve firma automatizuje své procesy, tím je pravděpodobnější, že se dostane na první místo v závodě o zákazníka. Díky automatizaci mohou manažeři rychle získat informace o přítomnosti zboží v regálech a o důvodech jeho absence, o kvalitě práce zaměstnanců. To vše slouží jako spolehlivý základ pro přijímání správných manažerských rozhodnutí pro úspěšný rozvoj na maloobchodním trhu v České republice.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.