Inovace pro zdraví

Lidová moudrost i dnešní spotřebitelé velmi dobře znají pozitivní vliv určitých potravin a způsobu jejich konzumace na lidské zdraví.

Povědomí o vlivu potravin na zdraví se časem dostalo i do přísloví: „Zdraví, sílu najdeš v sýru.“ „Pij do polopita, jez do polosyta a zachováš se dlouhá léta.“ Již před COVIDovou krizí platilo „Řekni mi, co jíš a já ti povím, jak jsi (nebo nejsi) zdravý“.

Zájem spotřebitelů o potraviny podporující a udržující přirozené zdraví lidského organismu během COVIDu a po něm prudce vzrostl. Lidé spontánně i cíleně stále více a častěji hledají alternativu k postoji „nechej se naočkovat, vezmi si pilulku a budeš zdravý a šťastný“. Přirozené je totiž být zdravý. A stejně tak přirozené je jíst a pít tak, aby si organismus toto přirozené zdraví zachoval.

Zajímavé je, že ne všichni spotřebitelé hledají totéž. Požadavky na konzumované potraviny a nápoje se různí. Velké skupiny spotřebitelů nehledají pouze potraviny, které jaksi všeobecně přispívají k dobrému zdraví, ale vyhledávají velmi konkrétně působící produkty: ať už preventivně podporující zdraví nebo posilující přirozenou imunitu organismu nebo přispívající k dobré emoční pohodě a náladě.

Spotřebitelský zájem je velmi různorodý

Například spotřebitelé, kteří hledají potraviny přispívající k dobré emoční pohodě a náladě mohou podle svého sociálně-demografického profilu mít zájem o příjemné a zdravé stárnutí a udržení paměťové kapacity, ale také třeba o mentální břitkost nebo o snížení stresu a celkovou relaxaci organismu.

Tomuto nárůstu zájmu na straně spotřebitelů odpovídá i reakce potravinářských firem, které přicházejí s inovacemi nového charakteru, totiž s normálními výrobky přirozeně „vyztuženými“ přírodními ingrediencemi příznivě působícími na lidské zdraví. Před COVIDovou krizí byly takto úzký positioning a přímá komunikace pozitivních zdravotních benefitů doménou potravinových doplňků a nápojů. Běžné potravinářské výrobky zůstávaly stranou tohoto inovačního proudu. Dnes se však běžné potravinářské výrobky mění na zdravotně funkční potraviny ve stále větší míře a tento trend zatím vykazuje stoupající tendenci.

Důležitá je komunikace pozitivních zdravotních účinků

Prim hraje komunikace klíčových pro zdraví pozitivních ingrediencí přímo na obalu výrobku. Podle zjištění Food Navigatoru USA se například frekvence komunikace esenciálních vitamínů na obalech výrobků zvýšila za posledních několik roků o 271 %. Podobně o téměř 30 % vzrostla komunikace různých specifických zdravotních benefitů. Komunikace pozitivního působení výrobku na podporu přirozené imunity organismu vzrostla o 15 %. (Komunikace pozitivních zdravotních účinků musí být vždy v souladu s legislativou dané země.)

Vnímavost spotřebitelů ke zdravotně funkčním výrobkům zůstává zachována na velmi vysoké úrovni i po odeznění COVIDové krize. Spotřebitelé jsou v tomto směru mnohem více informováni a vzděláni a mnoho z nich v řízení svého zdraví aktivně aplikuje moderní holistický přístup. Vznikají nově organizované distribuční sítě a specializovaná prodejní místa, kde se tento nový segment potravinářského trhu konsoliduje a upevňuje.

Velkou roli při rozvoji tohoto nového inovačního trendu hrají nezávislé, pomocí digitálních nástrojů samy sebe organizující a vzdělávající skupiny spotřebitelů na sociálních sítích. Úroveň biochemických a medicínských znalostí běžného spotřebitele roste a ruku v ruce s tím se objevují nové kulturní a hodnotové postoje. Stále více spotřebitelů je například přesvědčeno o přímé vazbě mezi zdravým trávením (zdravými střevy a ostatními orgány) a zdravím a výkonností lidského mozku. Koncept vzájemné a komplexní závislosti tělesné a duševní stránky zdraví začíná pomalu ale jistě hrát významnou roli při rozhodování velkých skupin spotřebitelů.

Toto vše není samozřejmě v historii lidského poznání nic nového. Nová však je rychlost a razantnost, s jakou si tento způsob vnímaní potravin osvojuje moderní spotřebitel. Zvláště u některých zdravotních benefitů, které spotřebitel dnes požaduje od celkem běžných potravinářských výrobků, je tato rychlost ohromující. Například u požadavku na ingredience, které jsou významnými antioxidanty. Proteiny a vláknina jsou spotřebiteli vnímány jako klíčové, absolutně pozitivní ingredience stejně intenzivně jako jsou cukry a tuky vnímány negativně.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.