Společnost McCain přijala ambiciózní závazky v oblasti ochrany životního prostředí

Firma McCain, legendární výrobce kvalitních mražených hranolků a bramborových specialit, je aktivní též v oblasti ochrany životního prostředí a činností ve prospěch místních komunit. Vychází tak z hesla bratrů McCainů: „Dobrá etika je dobrý byznys.“

V dnešní době plné výzev pro potravinářský průmysl v podobě klimatických změn a růstu populace jde firma McCain dobrým příkladem. Představujeme vám ambiciózní závazky ve 4 oblastech, které přijala a chce splnit do roku 2025 a 2030.

Udržitelné a regenerativní zemědělství

Společnost spolupracuje s 1 600 farmáři, z nichž 80 % spolupracuje s McCain již více než 10 let. A někteří z nich dokonce pocházejí už z třetí generace těchto farmářů! McCain též poskytuje pěstitelům poradenství a technickou podporu pro ty nejlepší možnosti pěstování brambor.

Krom toho se od roku 2016 na 13 pilotních farmách v celé Evropě aplikují a vyvíjejí efektivní a inovativní zemědělské postupy pěstování brambor, jejichž cílem je optimalizace výnosů, zlepšení ochrany půdy, biodiverzita a další důležité součásti udržitelného zemědělství. Společnost McCain se zavázala, že do roku 2030 bude na 100 % celosvětové plochy, na které se pěstují McCain brambory (téměř 150 000 hektarů), využívat regenerativní zemědělské postupy.

Efektivní využívání zdrojů ve výrobě

Po úspěchu z let 2016–2019, kdy se společnosti McCain podařilo snížit emise CO2 na tunu hotového výrobku o 4 %, se zavázala, že do roku 2030 sníží emise CO2 o 50 %.

McCain se může pochválit i za fakt, že v 80 % jejich továren na výrobu hranolků je implementovaná technologie na opětovné využití energie ve výrobním procesu. Společnost si předsevzala, že do roku 2030 bude 100 % závodů plně využívat obnovitelnou energii.

Obaly produktů a jejich recyklace jsou taktéž předmětem ochrany životního prostředí a závazků, ke kterým se společnost zavázala. Dnes je 95 % všech obalových materiálů McCain recyklovatelných. V závazcích, které mají být splněny do roku 2025, společnost uvedla, že 100 % obalů McCain bude recyklovatelných, opětovně použitelných nebo kompostovatelných.

Více než jen dobré jídlo

„Péče o životní prostředí je součástí plánů společnosti McCain, protože naše produkty jsou nejen chutné, ale i šetrné k planetě,“ dodává Erwin Pardon, regionální prezident McCain pro kontinentální Evropu.

Společnost už od roku 2011 na přípravu svých výrobků nepoužívá palmový olej. Na předsmažení brambor používá výhradně slunečnicový olej, který je zdravější a ekologičtější variantou. Záměrem McCain je vyprodukovat do roku 2025 více organických, veganských a bezlepkových produktů.

Prosperující komunity

McCain bojuje proti hladu a sociálnímu vyloučení. Spolupracuje s potravinovými bankami v Evropě a v souvislosti s touto činností se zapojuje do různých aktivit ve prospěch komunit. Taktéž rozvíjí s lokálními komunitami dobrovolnické kampaně, jichž se účastní též zaměstnanci společnosti McCain.

 

Více informací o společnosti McCain najdete na www.mccain.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.