Prodej bez provize na Kaufland.cz

Obchodní řetězec Kaufland úspěšně spustil svá nová online marketplace. Vedle německého marketplace Kaufland.de mohou prodejci již nějakou dobu prodávat své produkty online také na Slovensku na Kaufland.sk a v České republice na Kaufland.cz. V těchto třech zemích mohou prodejci potenciálně oslovit více než 56 milionů online zákazníků a rychle a s úsporou zdrojů internacionalizovat své podnikání.

Po spuštění příslušných marketplace prodávají prodejci v prvních šesti měsících zdarma. Díky tomu neplatí základní poplatky ani provize z prodeje na slovenském marketplace do 14. srpna 2023 a na českém do 11. října 2023.

Marketplace při prodeji poskytuje podporu v podobě mnoha služeb: Kaufland se postará o převzetí platebního procesu v měně dané země, zajistí bezplatný překlad údajů o produktech, jakož i externí multikanálový marketing. Kaufland Global Marketplace nabízí veškerá řešení na jednom místě.

Mnoho národních i mezinárodních prodejců se již na Kaufland marketplace zaregistrovalo a nabízejí tak své produkty v Česku, Německu a na Slovensku. Jen na online marketplace Kaufland.de, který byl spuštěn v roce 2021, nabízí okolo 10 000 prodejců více než 45 milionů produktů. To měsíčně přiláká přes 32 milionů návštěvníků. S Českou republikou a Slovenskem nyní Kaufland marketplace pokračuje v digitální expanzi a sjednocuje povědomí o značce Kaufland a její hodnoty s online obchodováním v dalších zemích.

Růstový potenciál online marketplace

Online marketplace představovaly v posledních letech hnací sílu v oblasti růstu e-commerce a zůstane tomu tak i v budoucnu – aktuálně hrají v online prodeji klíčovou roli. Jejich atraktivita pro zákazníky výrazně vzrostla a prognózy zůstávají i přes současný vývoj pozitivní: Do roku 2024 se očekává, že až 40 % celosvětového prodeje v oblasti elektronického obchodování bude generováno prostřednictvím marketplace. To prodejcům otevírá nové perspektivy pro jejich podnikání.

Na marketplace společnosti Kaufland, jako například na Kaufland.cz, mají prodejci k dispozici přes 5 000 kategorií, především z oblasti nepotravinářského zboží, takže dokonce i úzce specializovaní prodejci mají možnost nabídnout své produkty širokému publiku. Zvlášť oblíbená je přitom elektronika, kuchyně a domácnost, zahrada a stavebniny, děti a miminka, bydlení a móda. V šíři sortimentu nejsou téměř žádné hranice. I novým značkám a prodejcům je tak umožněno uchytit se v oblasti e-commerce i bez zkušeností s online prodejem a můžou tak nabízet své produkty rychle a finančně výhodně širokému a stále rostoucímu okruhu zákazníků.

Na online marketplace zvětšují prodejci svůj dosah, nacházejí nové prodejní kanály a mohou tak zvýšit svůj obrat. Zpravidla není třeba vynakládat další vlastní zdroje, protože prodejci k prezentaci svých nabídek využívají infrastrukturu poskytovanou ze strany marketplace. Nákupní proces probíhá zpravidla přes marketplace.

Prodávejte snadno a rychle na Kaufland.cz

Díky all-in-one řešení Kaufland Global Marketplace je začátek na Kaufland.cz a jiných marketplace společnosti Kaufland zcela snadný. Během registračního procesu mají prodejci možnost výběru mezi dvěma modely. Prodejci, kteří již prodávají přes vlastní e-shop, mají možnost k němu zadat odkaz. Následně uvedou své osobní údaje a také doklady a podrobnosti o společnosti. Jakmile jsou všechny údaje a podklady zkontrolovány, je účet prodejce aktivován a je možné provést počáteční nastavení.

S Kaufland Global Marketplace se mohou prodejci kromě toho rozhodnout, jestli budou své produkty nabízet až na třech marketplace společnosti Kaufland současně, nebo se nejprve chtějí soustředit na jedno marketplace. Základní technologie Multi Marketplace Technology umožňuje prodávat pouze s jednou registrací jak na Kaufland.cz, tak i na všech ostatních marketplace společnosti Kaufland. Prodejci přitom pracují z jednoho systému a mohou si mimo jiné nechat zdarma přeložit své údaje o produktech a bez problému je přenést na další marketplace.

Další výhoda při zahájení prodeje na Kaufland.cz: Jako jeden z předních maloobchodních prodejců v České republice se Kaufland těší u českých spotřebitelů velké důvěře, značka je oblíbená a velice známá. Budoucí prodejci na Kaufland.cz tak těží z velkého povědomí o značce.

Kaufland Global Marketplace poskytuje prodejcům širokou nabídku služeb

Online marketplace jako Kaufland.cz jsou u zákazníků stále oblíbenější. Podle anket si zákazníci cení především širokého výběru produktů, různých možností doručení a pohodlného nákupu na online marketplace. Plno zákazníků tak svůj produkt začne hledat rovnou na těchto platformách a nejdou na to oklikou přes vyhledávače. Při hledání najdou většinu produktů přímo na marketplace a přes zákaznický účet mohou celý svůj nákup dokončit.

Při prodeji na Kaufland.cz poskytuje tým Kaufland Global Marketplace zdarma mimo jiné osobní podporu pro prodejce a 1. stupeň zákaznického servisu v národním jazyce příslušného marketplace. Prodejcům jsou navíc k dispozici relevantní platební metody.

Pro nastartování vašeho obratu nabízí Kaufland Global Marketplace různé možnosti optimalizace prodeje: Pomocí placených reklamních kampaní – reklam na sponzorované produkty – je možné zvýšit viditelnost nabídek na Kaufland marketplace a navýšit tak prodeje a obrat. Prodejci na Kaufland marketplace získají přístup k externím službám kooperačních partnerů, jako například vytvoření právních textů specifických pro danou zemi, za zvýhodněné podmínky.

Na marketplace společnosti Kaufland neplatí pro prodejce žádné smluvní období a smlouvu mohou bez lhůty kdykoliv vypovědět.

Kdo se na Kaufland.cz nebo Kaufland.sk přihlásí včas, může využít časově limitované early bird nabídky s bezplatným prodejem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.