Technologický progres a inovace v čerstvém produktu

Dynamika produkce, zpracování a chlazené logistiky nabírá na obrátkách. Neustále rostou požadavky na zrychlení a automatizaci klíčových procesů, aby byla zajištěna distribuce čerstvého produktu ke konečnému spotřebiteli. Udržitelnost nejpřísnějších požadavků na rychlost, bez dopadu na kvalitu, byla hlavní motivací při plánovaných investicích společnosti Hortim v posledních 4 letech.

V tomto období byly vystavěny nové skladovací kapacity v SR, které byly vybaveny nejmodernějšími technologiemi na poloautomatické řízení příjmových, skladových a expedičních procesů.

Zde byla instalována také nejmodernější technologická linka, která pracuje na systému „Pick to light“, zajišťující detailní a velmi výkonný systém rychlé expedice, se kterou mají zkušenosti hlavně moderní internetové provozy orientující se na nepotravinové výrobky.

Pro udržení kroku s očekáváním výkonu expedice čerstvé distribuce byla i v ČR vystavěna moderním technologická jednotka s orientací na dozrávání exotických plodů, včetně banánů. Výkonné třídící a balicí linky pracující na plánu snížení náročnosti lidské práce, a hlavně plně respektující plány snižování uhlíkové stopy. Nové chladicí systémy byly instalovány spolu s významnou podporou fotovoltaických energií, což umožňuje dosáhnout až 40% energetické soběstačnosti.

Provozní procesy v obou zemích jsou nyní nově řízeny pomocí platformy „Smart Industry“, která zajišťuje správu technologických, materiálových, lidských, datových a systémových zdrojů společnosti.

WMS (Warehouse Managing Systems) provádí rozhodovací algoritmy ve všech kritických procesech. Sleduje stav zásob a řídí zásobovací cykly i alokaci všech palet. Zabezpečuje příjem zboží včetně kontroly kvality. Rozvrhuje práci skladových operátorů na základě jejich dostupnosti, polohy a plánu vychystávání a přesně je naviguje ve skladu s ohledem na efektivitu tras. Automaticky také zaznamenává vykonanou práci. U vychystávání koordinuje jednotlivé objednávky, hromadné vychystávání, segmentované vychystávání paralelně ve více skladových zónách včetně dávkového a klastrového vychystávání.

Díky přesné a včasné orchestraci procesů systém zajišťuje zvýšenou produktivitu, rozšíření výrobní kapacity a efektivní dosahování obchodních cílů v dnešním dynamickém prostředí.

I práce s čerstvým produktem dohnala moderní dobu do situace, kdy úspěch obchodních procesů závisí na výkonnosti informačních systémů. Ve společnosti Hortim je práce s těmito systémy nedílnou součástí budování cílů, které jsou zaměřeny na udržení rychlosti a spolehlivosti v produkčně-dodavatelských řetězcích v oblasti čerstvých potravin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.