Ahold zveřejnil hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2015

Hospodaření společnosti Ahold v České republice ve třetím čtvrtletí roku 2015. Při konstantních devizových kurzech byly čisté tržby bez započítání prodejů pohonných hmot za třetí čtvrtletí o 6,4 % vyšší než loni. Celkové tržby za třetí čtvrtletí ve výši 396 milionů euro byly vyšší o 5,5 % než loni při stejných devizových kurzech. Nárůstu bylo dosaženo zejména zahrnutím 49 prodejen SPAR, jejichž akvizice proběhla k 1. srpnu 2014.

V průběhu čtvrtletí se bývalé prodejny SPAR staly součástí naší identické základny. V meziročním porovnání klesly tržby bez započítání prodeje pohonných hmot o 0,7 %. Aktuálně probíhají testy a zavádění iniciativ ke zlepšení prodejů v obchodech SPAR velkého formátu. Bez započítání akvizice prodejen SPAR by společnost v České republice vykázala pozitivní růst tržeb, a to zejména díky pozitivním výsledkům supermarketů. Během uplynulého čtvrtletí jsme také dokončili opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a odprodali jsme pět prodejen v souvislosti s akvizicí sítě SPAR.

Základní provozní marže ve výši 1,3 % zahrnuje 1 milion euro jednorázových nákladů spojených s integrací prodejen SPAR v tomto čtvrtletí (Od začátku roku do Q3 2015: 7 milionů euro).

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 12. listopadu 2015