Význam gastro služeb v nákupních centrech roste

Společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, vydala výsledky světového průzkumu „Food & Beverage“. Z průzkumu vyplývá, že až 88 % zákazníků, kteří zavítají do obchodního centra za účelem nákupu, zároveň navštíví také místní restauraci nebo kavárnu. Jedna třetina zákazníků zde dochází dokonce pouze za tímto účelem a samotný nákup se stává jednou z činností při návštěvě nákupního centra.

Současná obchodní centra již nejsou pouze místem pro uskutečnění nákupu. Lidé zde tráví stále více času a využívají je také za účelem relaxace, stravování nebo občerstvení, dále setkávání se s přáteli nebo s obchodními partnery. Právě nabídka gastronomických služeb v nákupních centrech stále, v souladu s poptávkou zákazníků, roste. Průměrná útrata jedné osoby při návštěvě nákupního centra je na úrovni regionu EMEA 41,9 EUR, přičemž 12 EUR z této hodnoty utratí klient právě za stravování a občerstvení. Tento trend je patrný také na lokálním trhu, kdy český zákazník utratí při návštěvě obchodního centra průměrně pouze cca 23 EUR. Podíl jeho útraty na jídlo a pití je ale totožný.

“Zákazníci již od nákupního centra požadují mimo jiné také kvalitní gastronomické zázemí. Splnění jejich očekávání podporuje a zvyšuje návštěvnost celého objektu. Tuto skutečnost by si měli uvědomit převážně majitelé nákupních center a zvážit možnost gastronomické nabídky ve svém centru, případně ji zkvalitnit nebo rozšířit k dosažení spokojenosti zákazníků. Pro pronajímatele je vždy výhodné, přijde-li do nákupního centra více zákazníků a to i přesto, že jej někteří navštíví pouze za účelem stravování, setkávání či relaxace,“ říká Veronika Tebichová, Head of Retail Agency společnosti CBRE.

Z  chování spotřebitelů je patrné, že významná část zákazníků již preferuje nákupní centrum před klasickým typem restauračního zařízení a právě navštívení místní restaurace nebo kavárny je primárním důvodem jejich příchodu. Ve Spojených arabských emirátech, v zemích východní Afriky, v Turecku nebo v Rumunsku je to dokonce více než 50 % zákazníků. V České republice přichází do obchodních center za tímto účelem cca 28 % klientů.

Navštívíte někdy nákupní centrum pouze kvůli restauraci nebo kavárně?

cbre
Zdroj: CBRE, 2015

 

Zdroj: CBRE Group

Praha, 11. listopadu 2015