Albert získal již potřetí prestižní ocenění Národní cena kvality ČR

V úterý 24. listopadu 2015 bylo ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně předáno ocenění Národní cena kvality České republiky. Nejvyšší ocenění v kategorii Excelence získal již potřetí obchodní řetězec Albert.

„Je mi velkou ctí, že Albert získal na základě hodnocení nezávislé organizace ocenění v oblasti kvality i v letošním roce,“ říká Jesper Lauridsen, generální ředitel obchodního řetězce Albert. „Toto prestižní ocenění jsme získali především díky usilovné každodenní práci nejen všech zaměstnanců našich obchodů Albert, ale také díky spolupráci s tisíci regionálních dodavatelů. Chtěl bych proto všem poděkovat za jejich vysoké nasazení i za to, že společně fungujeme jako tým. Poděkování patří také našim zákazníkům, kteří se do obchodů Albert rádi vracejí. Cena je pro nás velkým závazkem, abychom udrželi vysokou kvalitu procesů, služeb a zboží také do budoucna,“ dodává Jesper Lauridsen.

Národní cena kvality se uděluje od roku 1995 a je hodnocena na základě měřítek Evropské nadace pro management EFQM. Její držitelé jsou oceněni za systematické zlepšování činností a výsledků, kreativitu a inovativnost. Laureáti Národní ceny kvality jsou inspirací pro všechny české firmy a důležitým prvkem rozvoje a udržitelnosti české ekonomiky.

Model Excelence EFQM, na základě kterého obchodní řetězec Albert získal Národní cenu kvality ČR, je určen pro společnosti, které dosahují a kontinuálně udržují vysokou úroveň výkonnosti. „Model podrobně popíše stav firmy v jednotlivých oblastech její činnosti a ukáže jak silné stránky, tak příležitosti pro zlepšování. Tím se Národní ceny kvality odlišují od jakékoli jiné soutěže, protože jsou nejen prestižním oceněním, ale současně zlepšují řízení firmy, její konkurenceschopnost i hospodářské výsledky,“ řekl státní tajemník ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

Oceněné společnosti musí trvale splňovat nebo dokonce překračovat očekávání obchodních partnerů a současně všech zainteresovaných stran. Součástí hodnocení je také úroveň praktického naplňování principů společenské odpovědnosti v podnikání a především pak každodenní úsilí zkvalitnit nabídku výrobků a služeb pro koncové zákazníky.

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 27. listopadu 2015