Cirkulární ekonomika a nově příchozí legislativa: zaměřeno na greenwashing

Nezapomeňte seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod již ve středu 8. června!

Pavel Zedníček, výkonný ředitel, INCIEN představí na semináři nově příchozí legislativní balíček, který byl publikován evropskou komisí na konci března tohoto roku (konkrétně Sustainable Products Initiative & Proposal for empowering consumers in the green transition). Zároveň se tento rok upravuje legislativa zaměřená na greenwashig (Initiative on substantiating green claims). Prezentace představí záměry a trendy v této oblasti.

Program semináře a registrační formulář najdete na https://www.retailnews.cz/konference/udrzitelnost2022/. Registrovat se můžete také mailem na klanova@press21.cz.

Seminář odráží aktuální dění ve světě i dlouhodobé koncepce organizací v době, která na první pohled udržitelnosti nepřeje. Nejdříve covid, nyní válka na Ukrajině. Také Green Deal čekají změny. Navzdory tomu ale firmy od svých dlouhodobých strategií udržitelnosti neustupují, právě naopak. Seminář tento rok opět přinese zkušenosti i případové studie firem a institucí, které odpovědnost a udržitelnost úspěšně začlenily do svých aktivit.

Seminář tradičně zahájí aktuální výsledky průzkumů na téma CSR a udržitelnost, které bude prezentovat Tereza Horáková, Associate Director ve společnosti Ipsos. Na udržitelnost v FMCG sektoru v době krize se zaměří Gabriel Makki, viceprezident pro obchod Procter & Gamble ve střední Evropě. Martina Černá, Health &Sustainability Director, společnosti Albert Česká republika nechá na semináři nahlédnout do projektů a každodenní praxe obchodního řetězce v oblasti udržitelnosti. „Albert se zaměřuje na udržitelnost v několika pilířích, které se zaměřují na celkový řetězec od výrobků a jejich původu, složení a nabídky zdravých výrobků, přes snižování CO2 stopy, obalových materiálů, plýtvání potravin, na které se zaměřujeme v každé jedné naší prodejně a v neposlední péče o naše komunity,“ říká M. Černá.

Zajímá vás, na jakých principech funguje udržitelný koncept řetězce Penny? Na semináři Udržitelnost pro výrobu a obchod vše vysvětlí Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení v Penny Marketu. Profesor Vladimír Kočí z VŠCHT se za pomoci řeči čísel a statistik zamyslí nad tím, zda má na udržitelnost větší dopad potravina samotná nebo její obal. Martin Walter, partner, Innovation Footprint se zaměří na téma ESG jako „nové CSR“. Legislativní rámec pro budoucí reporting – realita a očekávání. V jakém stavu je projednávání nového evropského předpisu? Jaké prvky má ambici přinést? Na semináři se kromě jiného dozvíte, jak funguje cirkulární odpadové hospodářství. Vojtěch Pilnáček, který vede konzultační tým ve společnosti Cyrkl.com, vysvětlí základní principy cirkulárního odpadového hospodářství: jak odpadům předcházet, pokud vzniknou, jak s nimi nakládat, aby neztratily hodnotu. Všechno doloží konkrétními příběhy úspěšných transakcí a úspor.

Seminář připravily a podpořily společnosti Press21, THIMM THE HIGHPACK GROUP, Procter & Gamble, GS1 Czech Republic ve spolupráci s Magenta Experience Center společnosti T-Mobile a časopisem Retail News. Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Termín konání: 8.6. 2022, 9:00 – 16:00

Místo konání: Magenta Experience Center, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4

 

 

Praha, 5. června 2022