udrzitelnost2022

Udržitelnost pro výrobu a obchod

Klíčová slova roku 2022: cirkulární ekonomika, energie a válka

 

 

Zveme vás na 7. ročník semináře UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD, letos s podtitulem „Klíčová slova roku 2022: cirkulární ekonomika, energie a válka“. Seminář odráží aktuální dění ve světě i dlouhodobé koncepce organizací v době, která na první pohled udržitelnosti nepřeje. Nejdříve covid, nyní válka na Ukrajině. Také Green Deal čekají změny. Navzdory tomu ale firmy od svých dlouhodobých strategií udržitelnosti neustupují, právě naopak. Seminář tento rok opět přinese zkušenosti i případové studie firem a institucí, které odpovědnost a udržitelnost úspěšně začlenily do svých aktivit.

Seminář připravily a podpořily společnosti Press21 a THIMM THE HIGHPACK GROUP, Procter & Gamble, GS1 Czech Republic, Česko-slovenská iniciativa ECR ve spolupráci s Magenta Experience Center společnosti T-Mobile a časopisem Retail News.

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.


Termín konání: 8.6.2022, 9:00 – 16:00

Místo konání:
Magenta Experience Center, Praha 4


PROGRAM

9:00-9:10       ZAHÁJENÍ

Udržitelnost jako samozřejmost?

 • CSR A UDRŽITELNOST SE STÁVAJÍ SAMOZŘEJMOSTÍ

Na co se mají obchodníci a výrobci v CSR zaměřit? A jak aktivity komunikovat, aby jim Češi věřili? Hledí spotřebitelé při nákupech na udržitelnost a jsou ochotni si za ni připlatit? Co jsou Češi pro udržitelnost ochotní udělat a změnit? A jak si stojíme v rámci středoevropského regionu? Informace z dlouhodobého výzkumu agentury Ipsos k tématům CSR a udržitelnosti.

Tereza Horáková, Associate Director, Ipsos

 • MYSLET NA BUDOUCNOST JE NUTNÁ PODMÍNKA ÚSPĚCHU – ROSTLINNÉ ALTERNATIVY POTRAVIN JAKO NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ UDRŽITELNOSTI I ZDRAVÍ OBYVATEL 

Svět a Česká republika s ním  čelí výzvám, mezi které patří i probíhající klimatické změny a se změnami životního prostředí související další fenomény (migrace, přelidněnost) a také zhoršující se zdravotní stav populace, ke kterému přispěl i covid. Jednou z cest, jak v této situaci hledat pozitivní řešení, je rozvoj tzv. Plant-based potravin. Může to být i jedna z příležitostí pro rozvoj českého průmyslu a retailu.

Petr Kopáček,  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 • CO MOHOU A ZMŮŽOU OBCHODNÍCI?

Retail prožívá digitální boom. Jak může digitalizace retailu přispět k větší udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy? Jak by měl fungovat bezpapírový dodavatelský řetězec? Trvalý nedostatek řidičů a raketově rostoucí ceny energií otevírají cestu ke spolupráci a zvýšení efektivity logistiky, která vede ke snižování CO2. Nakupující se stává aktivní součástí digitální transformace retailu.

Tomáš Martoch, senior manažer Česko-slovenské iniciativy ECR

 • UDRŽITELNOST V FMCG SEKTORU V DOBĚ KRIZE

Nedávná doba nám všem ukázala, že jediné, co je jisté, je změna. Jak se i v dynamicky měnících se časech, občas řekněme až krizových, stále soustředit na udržitelnost produktů i výroby samotné? Jak se za poslední dva roky změnilo chování spotřebitelů a jak se tomu Procter & Gamble musel přizpůsobit? A jaké body v oblasti udržitelnosti jsou momentálně pro spotřebitele nejdůležitější? O tom bude mluvit Gabriel Makki, viceprezident pro obchod Procter & Gamble ve střední Evropě.

Gabriel Makki, viceprezident pro obchod Procter & Gamble ve střední Evropě

 

11:00-11:30    PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

Uspěšné příklady z praxe

 • UDRŽITELNÝ OBCHODNÍK SPOLUPRACUJE S UDRŽITELNÝM DODAVATELEM

Albert se zaměřuje na udržitelnost v několika pilířích, které zahrnují celkový řetězec od výrobků a jejich původu, složení a nabídky zdravých výrobků, přes snižování CO2 stopy, obalových materiálů, plýtvání potravin, na které se soustřeďujeme v každé naší prodejně a v neposlední péče o naše komunity.

Martina Černá, Health &Sustainability Director, Albert Česká republika  

 • MÁ NA UDRŽITELNOST VĚTŠÍ DOPAD POTRAVINA SAMOTNÁ NEBO JEJÍ OBAL?

Jaké jsou environmentální dopady stravy? Jakou zátěž představuje výrobek vs. obal? Různé potraviny vykazují různou míru environmentální zátěže. Typ stravovacích návyků ovlivňuje zásadním způsobem hodnoty environmentálních dopadů.  Pomocí nástrojů typu LCA lze porovnávat zátěž surovin a potravin i zátěž logistiky a obalů.

Vladimír Kočí, VŠCHT

 • MODERNÍ OBAL JE VARIABILNÍ A OHLEDUPLNÝ K PŘÍRODĚ 

Velká část spotřebitelů upřednostňuje ekologicky udržitelné obaly a předpokládají, že obal vyrobený z papíru tyto požadavky splňuje. Opravdu to ale stačí? Neměli bychom se zajímat i o to, jak je obal vyroben a zda je proces výroby šetrný k přírodě? V prezentaci představíme opatření a technologie, která jsme v THIMM zavedli pro trvale udržitelnou výrobu našich produktů. Dozvíte se, jak nejmodernější digitální technologie přispívají k udržitelnosti. Na příkladech z praxe ukážeme, jak nejlépe využít obaly s druhým životem a jak atraktivní, ale přesto stále ekologické obaly mohou podnítit spotřebitele ke koupi.

Martin Hejl, jednatel Thimm pack’n’display

 

12:30-13:30     PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

Udržitelnost má mnoho variant

 • UDRŽITELNÝ KONCEPT PRODEJEN PENNY 

Jak v Penny přistupují k udržitelnosti? Nedílnou součástí je investice do fotovoltaických technologií, dobíjecích stanic, úsporných technologií na prodejnách apod.

Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení, Penny Market

 • CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A NOVĚ PŘÍCHOZÍ LEGISLATIVA: ZAMĚŘENO NA GREENWASHING  

Představení nově příchozího legislativního balíčku, který byl publikován evropskou komisí na konci března tohoto roku (konkrétně Sustainable Products Initiative & Proposal for empowering consumers in the green transition). Zároveň se tento rok upravuje legislativa zaměřená na greenwashig (Initiative on substantiating green claims). Prezentace představí záměry a trendy  v této oblasti.

Pavel Zedníček , výkonný ředitel INCIEN

 • CIRKULÁRNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: ÚSPORY FINANCÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ukážeme vám základní principy cirkulárního odpadového hospodářství: jak odpadům předcházet, pokud vzniknou, jak s nimi nakládat, aby neztratily hodnotu. Představíme vám nástroje, díky kterým je toho možné dosáhnout – online odpadové tržiště, aukce odpadů a odpadové skeny. Všechno doložíme konkrétními příběhy úspěšných transakcí a úspor.

Vojtěch Pilnáček, vedoucí konzultačního týmu ve společnosti Cyrkl.com

 • NEFINANČNÍ REPORTING A ESG: SPÍŠE INSPIRACE NEŽ POVINNOST 

ESG jako „nové CSR“. Legislativní rámec pro budoucí reporting – realita a očekávání. V jakém stavu je projednávání nového evropského předpisu ? Jaké prvky má ambici přinést ? Inspirace vs. povinnost. Nefinanční reporting a stakeholdeři – co komu report přináší? Jaké jsou důležité kroky a jaký je jejich význam a přínos pro reportující firmu? V hlavní roli byznys – report není celý příběh. Hlavní kroky při přípravě reportu, souvislost se strategií a konkurenceschopností.

Martin Walter, partner, Innovation Footprint

15:00-16:00 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE – NETWORKING