DACHSER v roce 2020 s pozitivními výsledky

DACHSER rekapituluje úspěšný rok 2020, který se vyznačoval loajalitou a atmosférou vzájemné důvěry mezi tímto mezinárodním poskytovatelem logistických služeb, jeho zákazníky a přepravními partnery. Konsolidovaný čistý obrat skupiny DACHSER činil 5,61 miliard euro, což  ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 0,9 procenta.

Dostáli jsme našemu slibu, že v koronavirové krizi budeme stabilním opěrným bodem a spolehlivým partnerem,” říká CEO skupiny DACHSER Burkhard Eling. „Obrovské povzbuzení od našich zákazníků a partnerů pro nás bylo velkým zdrojem motivace. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům a všem, kteří se starají o distribuci jménem společnosti DACHSER, protože jsou to právě oni, kdo se v minulém roce o tento úspěch zasloužili. Navzdory mimořádné zátěži spojené s nákazou Covid-19 byl jejich výkon pozoruhodný a vždy důsledně dostáli odpovědnosti, kterou na nás klade role systémově důležitého poskytovatele.

Společnost DACHSER udržovala nepřetržitý chod globálních dodavatelských řetězců svých zákazníků a přicházela s flexibilními řešeními pro slabá místa v oblasti kapacit zejména mezikontinentálních přepravních služeb. Společnost zároveň poskytovala nejlepší možnou ochranu zdraví svých zaměstnanců a podporovala své dlouholeté servisní partnery v Evropě.

Na rozdíl od poklesu o 2,2 procenta v obchodní oblasti Road Logistics, obchodní oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5,2 procenta. Tato oblast těžila z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2,5 procenta na 78,6 milionu, tonáž se snížila o 2,9 procenta na 39,8 milionu tun.

Po solidním prvním čtvrtletí znamenaly uzávěry v mnoha evropských zemích někdy drastické snížení počtu zásilek v pozemních přepravách,“ říká Burkhard Eling. „Od června došlo k jasnému zlepšení, kdy objemy zůstaly víceméně trvale nad úrovní roku 2019. Jsem rád, že náš obchodní model dokázal, že je schopný zvládat krize a zároveň se může pochlubit silným růstovým potenciálem a adaptabilitou,” oznamuje Burkhard Eling.

DACHSER v České republice

Své postavení upevnila společnost DACHSER i v České republice. DACHSER Czech Republic dosáhl v roce 2020 obratu ve výši 3,28 miliard korun, což je téměř o 6 procent více než v roce 2019. Společnost v současné době zaměstnává 564 lidí, kteří se starají o vysokou kvalitu logistických služeb ve skladech, logistických centrech a administrativních pozicích na osmi pobočkách a dvou provozovnách po celé republice. Společně v loňském roce realizovali přes 1,1 milionu zásilek o celkové tonáži 643 tisíc tun.

Rok 2020 znovu ukázal, jak významnou roli hraje logistika,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic a.s.,  a dodává, „jsme moc rádi, že jsme společně s našimi zákazníky udrželi plynulý tok zásilek i v tak náročné době a že se nám dařilo nacházet pro ně řešení pro nenadálé situace, které pandemie přinášela.“ DACHSER Czech Republic pokračoval ve své strategii a v souladu s principy udržitelného rozvoje zahájil v loňském roce pilotní projekt bezemisního doručování v centru Prahy pomocí elektrokol.

Společnost také realizovala další kroky v plánovaném procesu digitalizace. „Implementovali jsme použití nových mobilních terminálů pro řidiče na první a poslední míli a zavedli nové digitální nástroje pro digitalizaci dokumentů a jazykové překlady,“ uvádí Jan Pihar. Pokračovala i spolupráce s projektem Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem. DACHSER Czech Republic Světlušku podporuje již sedm let poskytováním logistických služeb.

Detailní pohled na vývoj v roce 2020

Obchodní oblast Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), neztratila v roce 2020 nic ze svého tempa růstu. Ani do konce roku však nebylo možné plně kompenzovat snížení evropského objemu způsobené uzávěrami v dubnu a květnu, přičemž nejvíce zasažené byly obchodní jednotky European Logistics ve Francii a na Pyrenejském poloostrově. V důsledku toho se konsolidovaný čistý obrat z obchodní oblasti Road Logistics snížil o 2,2 procenta na přibližně 4,5 miliardy euro.

Zatímco obchodní divize European Logistics zaznamenala pokles o 3,2 procenta na 3,52 miliardy euro, obchodní divize DACHSER Food Logistics zvýšila svůj obrat na 982 milionů euro, což představuje nárůst o 1,9 procenta. Tato obchodní divize čelila relativně turbulentnímu roku 2020, který se na jedné straně vyznačoval panickým nakupováním v supermarketech a na druhé straně opakovaným zavíráním cateringových služeb, pohostinství a eventového průmyslu v Německu. Přesto se společnosti podařilo vyrovnat pokles zásilek v těchto segmentech získáním nových obchodních partnerů a docílením větších objemů od segmentu maloobchodu s potravinami. V průběhu roku zvýšila divize DACHSER Food Logistics tonáž přepravovaného zboží o 1,6 procenta.

Tržby v obchodní oblasti Air & Sea Logistics těžily z nedostatku kapacity letecké a námořní přepravy a odpovídajícího nárůstu přepravních sazeb v průběhu roku 2020. Tato obchodní oblast povzbuzená svými aktivitami v Asii zvýšila svůj obrat o 5,2 procenta na celkem 1,2 miliardy euro. „Rychle jsme reagovali na slabá místa v kapacitách leteckých přeprav pronajímáním letadel tak, abychom rozšířili naši vlastní kapacitu původně určenou pro dodávky zdravotnického materiálu, později také pro přepravu dalšího zboží pro naše zákazníky. Celkem jsme během roku 2020 provozovali okolo 150 charterových letů mezi Evropou, Asií a Spojenými státy,” říká Burkhard Eling. „Situace v námořní přepravě nebyla o nic lepší, omezená kapacita a akutní nedostatek prázdných kontejnerů vedly k volatilnímu trhu a prudkému nárůstu přepravních sazeb. Z tohoto vývoje těžila zejména námořní sběrná služba (LCL),” uvádí Burkhard Eling, a doplňuje: „Vzhledem k velkému potenciálu, který v této prémiové službě vidíme, se dále snažíme zvyšovat frekvenci, kapacitu a kvalitu našich LCL linek a usilujeme o jejich plynulé napojení na naši evropskou síť pozemních přeprav.

Držet otěže stále pevně ve svých rukou

Burkhard Eling zdůrazňuje, že společnost DACHSER nedopustila, aby koronavirová krize určovala její další kroky. To platí jak pro generační výměnu v představenstvu připravenou v roce 2020 a dokončenou 1. ledna 2021, tak pro investiční plánování. „V minulém roce jsme investovali 142,6 milionů euro do naší globální logistické sítě. V letošním roce jsme vyčlenili přibližně 190 milionů euro na vytvoření dalších kapacit pro kontraktní logistiku a k pokračování v digitalizaci procesů a obchodních modelů.“ Významnou roli přitom bude hrát  nově vytvořená exekutivní jednotka IT & Development, kterou vede Stefan Hohm jako Chief Development Officer.

Podle Burkharda Elinga poskytuje vysoký poměr vlastního kapitálu v hodnotě 61,6 procent a loajalita akcionářů k rodinné společnosti podporu, kterou DACHSER potřebuje k tomu, aby mohl pokračovat ve své osvědčené politice růstu čerpáním z vlastních zdrojů. Koronavirová krize navíc upevnila závazek společnosti DACHSER v oblasti vzdělávání, a to zejména řidičů a pracovníků v logistických provozech, které je hluboce zakořeněno ve firemní kultuře společnosti.  Navzdory omezením spojeným s koronavirovou krizí zahájilo v roce 2020 svou kariéru ve společnosti DACHSER v Německu 625 nových učňů a studentů duálních studijních programů.

Naším cílem je zachovat silné stránky společnosti a zvýšit její agilitu. Jinými slovy – zrychlujeme integraci našich sítí a zavádění digitálních technologií pro použití v oblastech, jako je například strojové učení nebo lokalizace výměnných nástaveb. Zintenzivníme také naše úsilí týkající se udržitelnosti a ochrany klimatu,“ uvádí Burkhard Eling, a uzavírá: „V příštích dvou letech plánujeme rozšířit naše bezemisní řešení DACHSER Emission-Free Delivery do nejméně jedenácti evropských měst a současně nasadit více nákladních vozidel na elektropohon a nákladních elektrokol. Navíc jako člen Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV) aktivně podporujeme výzkum a testování pohonů na vodíkové palivové články pro nákladní vozidla.

 

Netto obrat skupiny DACHSER

Netto obrat
(v milionech eur)
2020 (prozatimní) 2019 (konečný) Meziroční změna 2020 versus 2019
Road Logistics 4 497 4 596 −2,2 %
European Logistics 3 515 3 632 −3,2 %
Food Logistics 982 964 +1,9 %
Air & Sea Logistics 1 196 1 137 +5,2 %
Konsolidace

(mínus obrat ve firmách, ve kterých má skupina podíl 50 a méně procent)

−86 −75  
Skupina 5 608 5 658 −0,9 %

 

Zdroj: Industrion Boutique s.r.o.

Praha, 16. dubna 2021