Komentář Karla Růžičky ke zprávě ČSÚ

Zprávu Českého statistického úřadu o růstu maloobchodu za prosinec komentuje Karel Růžička, Partner v KPMG Česká republika.

Prosincová čísla opět potvrdila, že Čechy již recese netrápí. Snížení nezaměstnanosti a nárůst reálných mezd se tak naplno projevuje v růstu spotřeby. Spotřeba pohonných hmot je tažena nízkými cenami ropy. Pokud se cena udrží na současné úrovni, očekávám pokračování tohoto trendu.

 

Zdroj: KPMG Česká republika

Praha, 7. února 2016