Krásno myslí udržitelně

Menší vaničky a snížení spotřeby plastů až o 20 %, nové tašky z recyklátu, nový „road train“. Společnost MP Krásno, a.s. při svých aktivitách bere ohled na životní prostředí a udržitelnost. Níže představujeme několik novinek, které jsou nyní u nás implementovány a postupně budou v průběhu letošního podzimu představeny konečným spotřebitelům.

Obaly

Velmi dobře si uvědomujeme svoji zodpovědnost za obaly, které uvádíme na trh. Je pro nás prioritou, aby se obaly, které dosloužily, dále vytřídily a následně recyklovaly. Vycházíme z normy ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu.

Nové logo „Šetřete přírodu“

V důsledku toho uvedeme na obale nové logo „Šetřete přírodu“, které upozorňuje spotřebitele, že je obal recyklovatelný. Zároveň budeme také radit, jak správně obal vytřídit, a to pomocí ikony kontejneru s nápisem PLAST, který bude uveden na etiketě se složením.

Zmenšujeme balení

Zmenšujeme jednotlivá balení. Díky menším vaničkám, hlavně u krájených výrobků, dosahujeme menší spotřeby plastů.

Transparentní vaničky

Upouštíme od černých plastů, které jsou těžko recyklovatelné.

Kartony

Naše kartony jsou v souladu s certifikací FSC, který zaručuje, že dřevo použité na výrobu kartonů pochází ze zodpovědného obhospodařování lesů.

 

Tašky Krásno

Díky vytříděnému materiálu se mohou stále dokola vyrábět nové produkty. Z recyklátu jsou nově i naše tašky, které jsou následně znovu 100% recyklovatelné.

Podíl společnosti MP Krásno na systému recyklace za rok 2020

Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 144 tun obalových odpadů. Tyto odpady naplnily 87 svozových automobilů.

Podíl naší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 130 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili 2 235 obyvatelům.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 230 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 5 446 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 108 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořenou energii představuje 11 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.

Logistika

Tento rok investuje společnost MP Krásno a.s. do nákupu tzv. silničního vlaku, tedy pětadvacetimetrové soupravy složené z nákladního třínápravového vozidla, speciálního podvozku a chladírenského návěsu, který umožní naložit až 51 paletových míst zboží. Díky plnému využití kapacity tohoto „roadtrainu“ snížíme náklady na přepravovanou jednotku výrobku a tím současně omezíme emisní stopu v podobě úspory pohonných hmot a použití dalšího vozidla.

Pro každodenní plánování dopravy a rozvozových tras využíváme logistický software s ohledem na co nejefektivnější využití kapacit a vytížení vozidel našich i smluvních přepravců s ohledem na optimalizaci tras.

Modernizujeme vozový park nákupem nových rozvozových vozidel s nejnovější generací motorů s nejvyšší emisní třídou.

Naše izotermické nástavby a vestavby jsou vybaveny nejmodernějšími chladícími agregáty, splňujícími nejpřísnější ekologické standardy, s důrazem na omezení škodlivých vlivů na životní prostředí.

Systémově vyhodnocujeme jízdní styl našich řidičů a pravidelně je školíme s důrazem na ekologickou jízdu.

O aktivitách v oblasti udržitelnosti bude MP Krásno informovat své obchodní partnery i spotřebitelé prostřednictvím komunikačních kanálů jako je tisk, vlastní web, Facebook, Instagram ad.

www.krasno.cz

 

Zdroj: MP Krásno, a.s.

Praha, 12. září 2021