Kvalitu a bezpečnost potravin budou odborníci hodnotit na konferenci From Farm To Fork

Novotného lávka v Praze bude hostit konferenci From Farm To Fork zaměřenou, jak název napovídá, zejména na kvalitu a bezpečnost potravin a rovněž na spolupráci zainteresovaných stran v potravinovém řetězci. Organizátorem této pravidelné konference je Česká společnost pro jakost, partnerem akce Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Konference se uskuteční v pondělí 26. září 2022. Celodenní program bude rozdělen do jednotlivých na sebe navazujících tematicky zaměřených části.

Udržitelnost v potravinovém řetězci: co lze udělat lépe

První blok konference bude věnovaný informacím od zainteresovaných stran. Petr Kopáček ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR představí Aktuální výzvy v oblasti udržitelnosti pro retail. Za Ministerstvo zemědělství České republiky vystoupí Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin na téma Udržitelnost v zemědělství a potravinářství. Dále v prvním bloku zazní příspěvky zástupců Potravinářské komory České republiky a Agrární komory České republiky.

Kvalita, bezpečnost a systémy řízení spolu souvisí

Další část konference bude věnována kvalitě a bezpečnosti – především kontrolám kvality a bezpečnosti a systémům řízení. V této části dostanou slovo odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy České republiky, kteří představí výsledky kontrol za poslední období. Dalšími tématy bude falšování potravin, GFSI standardy v potravinářství a nové požadavky certifikace GLOBALG.A.P. verze 6.

To nejnovější z oblasti udržitelnosti, co v retailu můžete vidět

Třetí blok bude, jako již tradičně, patřit přístupům obchodních řetězců, které se zaměří především na novinky z oblasti udržitelnosti. V rámci této části se představí zástupci společností Albert Česká republika, Penny Market, Lidl, Rohlík.cz a Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

O konferenci From Farm To Fork

Konference From Farm To Fork je určena odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin, rovněž tak souvisejícími oblastmi (zejména společenská odpovědnost, udržitelnost).

Konference je vhodnou příležitostí i pro neformální setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací. Více informací o konferenci najdete na webových stránkách www.csq.cz.

 

Zdroj: vitaPR

Praha, 29. srpna 2022