Sjednocením nabíječek to začíná. Co další přináší cirkulární balíček EU?

Ekodesign a udržitelné výrobky se stávají normou. Evropská unie prochází revizemi a upravujícími opatřeními, která mají vést k udržitelnějšímu fungování celého systému a menší závislosti Evropy na externích zdrojích. To také stojí v prvním novém legislativním balíčku Evropské unie zaměřeném na cirkulární ekonomiku, který spatřil světlo světa v březnu tohoto roku.

Tzv. balíček udržitelných produktů je totiž absolutní „game changer”. Novinky v opatřeních Evropské unie poprvé komplexně představil Český cirkulární hotspot, a to v rámci svého prvního diskuzního online setkání se členy – Hotspot Talks – s názvem Udržitelná výrobková politika.

Hlavní analytik INCIEN a vedoucí oddělení Think-tank Benjamin Hague představil v úvodu prvního dílu série Hotspot Talks nová pravidla a změny v nařízeních připravované legislativy v oblasti ekodesignu, které masivně zasáhnou všechny výrobky bez rozdílu místa výroby, včetně výrobků dovážených ze třetích zemí mimo EU.

„Podle návrhu Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR) se požadavky ekodesignu vztahují na veškeré fyzické zboží, které je uvedeno na trh EU nebo do provozu, včetně jejich součástí a meziproduktů. Výjimkami jsou potraviny, léčivé přípravky, živé rostliny, živočichové a mikroorganismy. Povinnosti se týkají nejen výrobců v samotné EU, ale i dovozců a distributorů výrobků z třetích zemí. Tímto vznikne takzvaný bruselský efekt na standardy výrobků v regulovaných kategoriích i na globálních trzích,“ dodává Benjamin Hague a upřesňuje, „současně nový návrh nařízení řeší snadnou opravitelnost výrobků, jejich větší odolnost, menší spotřebu energií na výrobu a používání recyklovaných materiálů.”

Udržitelné výrobky jako standard pro odolnější jednotný trhu

Co znamená bruselský efekt? EU dlouhodobě vytváří regulace, které nepřímo ovlivňují globální byznys. Jelikož je jednotný trh EU velice atraktivní, žádná z velkých společností nechce přijít o příležitost prodávat zde své zboží, a to i navzdory silnější regulaci. Tím pádem unijní pravidla přijímají i neevropské firmy.

První cirkulární balíček zaměřený na udržitelnost výrobků představuje novou strategii, která v sobě zahrnuje oblast textilu, stavebnictví, ekodesignu výrobků, práv spotřebitelů a nekalých obchodních praktik. Právě v textilu budou nastávat revoluční změny. „Nová evropská strategie pro udržitelné a cirkulární nakládání s textilem přináší velký prostor novým byznys modelům. Je to také příležitost pro uzavření materiálových toků textilu, které dnes končí na skládkách,” vysvětlil v rámci Hotspot Talks Štěpán Vashkevich z INCIEN, konzultant a specialista v oboru textilu. Nové nařízení přinese povinné požadavky, jako je digitální pas výrobků, opatření týkající se zákazu likvidace neprodaného textilu a požadavky pro zelené veřejné zakázky. Nad rámec nařízení jsou připravená opatření jako zákaz vývozu textilního odpadu do třetích zemí, zařazení textilu pod Ecolabel a cirkulární výroba oděvů. „Celá strategie cílí na to, aby docházelo k lepšímu využití textilních látek a používání kvalitnějších materiálů,” uzavírá Štěpán Vashkevich.

Nová opatření regulací, která EU připravila, budou schvalována ve formě nařízení. Znamená to tedy, že jejich přijetí bude mít okamžitou a přímou platnost i v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Nebude tedy zapotřebí schválení na regionálních vládních úrovních tak, jak to je u směrnic EU.

EU přitvrzuje také v boji proti greenwashingu

Nová spotřebitelská politika EU v sobě zahrnuje rovněž revize směrnice o nekalých praktikách a o právech spotřebitelů. Obchodník nebude moci uvést spotřebitele v omyl ohledně ekologického dopadu výrobku a to s ohledem na tzv. černou listinu nekalých obchodních praktik. Navíc revize směrnice o právech spotřebitelů udává povinnost obchodníkům poskytovat informace o životnosti a opravitelnosti výrobků. Spotřebitelé tak budou lépe chráněni před greenwashingem výrobců a prodejců.

 

Zdroj: INCIEN

Praha, 23. července 2022