Společnosti Tetra Pak a Stora Enso spojily své síly

Partnerství, které vzniklo po provedení komplexní studie realizovatelnosti, předpokládá zavedení rozsáhlé linky na rozvlákňování nápojových kartonů v závodě Stora Enso v Ostrołęce v Polsku. Linka ztrojnásobí roční recyklační kapacitu použitých nápojových kartonů v Polsku z 25 000 na 75 000 tun.

Tento krok umožní recyklaci celého objemu prodaných kartonů v Polsku, stejně jako těch pocházejících ze sousedních zemí včetně Maďarska, Slovenska a České republiky.

Celková investice do projektu činí 29,1 milionu EUR. Společnost Stora Enso investuje 17 milionů EUR do nové rozvlákňovací linky, která bude recyklovat papírová vlákna z nápojových kartonů. Tetra Pak s firmou Plastigram investují celkem 12,1 milionu EUR do výstavby další linky, která bude oddělovat a zvlášť recyklovat použité polymery a hliník pomocí patentované separační technologie. Obě linky budou v provozu do začátku roku 2023.

Oddělené materiály budou využity jako suroviny pro různá další uplatnění. Recyklovaná papírová vlákna budou použita ve výrobě nových papírenských produktů v papírně Stora Enso. Zbylé polymery a hliník se odseparují a dostanou nový život v podobě různých druhů produktů jako jsou přepravky a fólie.

Cílem investice je přispět k rozvoji oběhového hospodářství na úrovni jednotlivých zemí. Projekt bude také plně v souladu se Zelenou dohodou (Green deal) pro Evropu. Se sebranými nápojovými kartony bude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí a materiály, které budou výsledkem procesu recyklace, budou moci být znovu plně využity.

„Dnes jsou nápojové obaly recyklovatelné. Tam, kde je zavedena infrastruktura pro nakládání s odpady a recyklaci, se sbírají a recyklují ve velkém. Pro nás ale ani to není dost. V celém recyklačním řetězci hledáme příležitosti, kde bychom mohli zlepšit způsob recyklace nápojových kartonů a vyvinuli řešení, která efektivně recyklují všechny jejich komponenty včetně polymerů a hliníku. Jsem proto velmi hrdý na tuto investici i na silné partnerství se společností Stora Enso, které umožnilo tento pokrokový projekt realizovat. Spolupráce je klíčem k realizaci našich nejvyšších ambicí – tvorbě světa, kde jsou všechny nápojové kartony shromažďovány, recyklovány, a nikdy se z nich nestávají odpadky,“ říká Charles Brand, prezident společnosti Tetra Pak Europe & Central Asia.

„Stora Enso dodává obalový materiál vyrobený z obnovitelných zdrojů. Díky tomuto vývoji můžeme pokročit směrem k vyšší míře recyklovatelnosti, což je kritický faktor umožňující cirkulární bioekonomiku. Jsme potěšeni, že spojíme síly se společností Tetra Pak v dalším důležitém kroku směrem k plně oběhové ekonomice budoucnosti, kterou chceme pomoci vytvořit. S tím, jak se systémy sběru odpadů v EU nadále vyvíjejí, má projekt potenciál zvýšit kapacitu pro budoucí nadměrné objemy,“ říká Hannu Kasurinen, viceprezident divize obalových materiálů Stora Enso.

 

Zdroj: Grayling

Praha, 29. července 2021