Jaká vlastnost chleba je pro spotřebitele nejdůležitější?

Českého zákazníka láká čerstvost a chuť

Zákazník si často spojuje kvalitu s čerstvostí, a tak kategorie čerstvých potravin posilují své pozice a získávají pro sebe další metry čtvereční prodejní plochy. Rostoucí zájem o čerstvé potraviny vede k posilování nabídky tohoto sortimentu napříč všemi formáty prodejen, včetně diskontních řetězců, jejichž prodejní koncepty byly původně postaveny jinak, a které tak nyní v mnohém dohánějí supermarkety. Například v řetězci Billa je čerstvému sortimentu věnováno přes 40 % prodejní plochy, v prodejnách Kaufland zhruba jedna třetina prodejní plochy.

 

Čerstvé kategorie jako celek tvoří podle Spotřebitelského panelu domácností GfK bez mála polovinu (48 %) všech výdajů domácností za rychloobrátkové zboží. Největší subkategorii z hlediska výdajů tvoří maso a uzeniny. Druhou v pořadí je kategorie mléko a mléčné výrobky, která zodpovídá za přibližně 28 % celkových výdajů do čerstvých kategorií. Je to meziročně nejrychleji rostoucí segment, domácnosti na něj v roce 2014 průměrně vydaly o 6 % více než v roce 2013. Stejně jako u masa a uzenin, tak i u mléčných výrobků je vysoká frekvence nákupů. Domácnosti je kupují jednou za tři dny. Na třetím místě co do výdajů je s 18 % pečivo. Čerstvé ovoce a zelenina společně v nákupech čerstvého zboží stojí za zhruba 17 % hodnoty nákupu. Tyto kategorie domácnosti nakupují v průměru jednou za pět dní.

Z průzkumu společnosti STEM/MARK pro společnost Lidl z března 2014 je patrné, že Češi mění svůj postoj při nakupování a kladou větší nároky na kvalitu potravin. Mezi nejdůležitější faktory při nakupování respondenti uvedli především čerstvost, složení nebo předchozí zkušenost s produktem.

V odpadkových koších končí nejčastěji právě čerstvé potraviny

Čerstvé potraviny mají vedle mnoha pozitivních také jednu nepříjemnou vlastnost: rychle se kazí. Vyžadují péči nejen obchodníka, ale také zákazníka, který si je přinese domů. Zatímco obchodníci mají nastaveny procesy, jak předcházet zbytečným ztrátám způsobeným znehodnocením potravin nebo sankcemi udělenými dozorovými orgány, zákazník se řídí jen sám sebou, svými zvyklostmi a znalostmi.

Do jaké míry lidé čerstvé potraviny zbytečně nakupují do zásoby nebo je špatně skladují, lze těžko kvantifikovat. Jisté je, že je to právě kategorie čerstvých potravin, které v domácnostech nejčastěji končí v odpadkových koších. Podle aktuálního výzkumu společnosti Ipsos přiznávají 4 z 10 Čechů, že vyhazují potraviny alespoň několikrát měsíčně. „Mezi nejčastější důvody vyhazování potravin uváděli respondenti to, že jsou plesnivé či shnilé. Nejvíce se vyhazuje tradičně ovoce, zelenina či pečivo,“ komentuje výsledky Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos. (Tématu potravinového odpadu se budeme podrobněji věnovat v listopadovém vydání.)

Sami obchodníci se snaží vytvořit mechanismus, aby se nevyhazovaly žádné potraviny, které mohou být zkonzumované. Napříkald záměrem společnosti Tesco je, aby veškeré potravinové přebytky byly darovány Potravinovým bankám a charitativním organizacím. Kromě trvanlivých potravin se řetězec zaměřuje i na čerstvé kategorie. V září 2015 odstartovalo Tesco pilotní projekt darování ovoce, zeleniny a pečiva z 15 hypermarketů v Praze, Brně a Ostravě. Za dobu pilotního projektu darovalo již více než čtyři tuny čerstvých potravin.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v říjnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.