Za nákup pečiva dáme průměrně 36 korun

Pečivo nakupujeme v průměru každý druhý den. Nejdůležitějším místem nákupu zůstávají malé prodejny potravin, kam směřuje více než třetina z celkových výdajů na pečivo.

Přibližně tři čtvrtiny nebaleného pečiva ve výdajích tvoří pečivo slané, kde je podle očekávání nejdůležitějším produktem chléb s podílem na výdajích téměř 35 %. Následují rohlíky s jen o málo slabší pozicí.

S rostoucí koupěschopností se spotřebitelé začínají orientovat na speciální a dražší druhy chleba.

Nejoblíbenější však stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava.

Nekupují se velké bochníky chleba, ale jejich dělené části a menší balení. Roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné mouky Téměř třetinu chlebového sortimentu dnes tvoří speciální druhy, celozrnné a vícezrnné chleby, charakterizuje aktuální stav trh s chlebem Svaz pekařů a cukrářů v České republice.

Králem běžného pečiva zůstává podle pekařů jednoznačně obyčejný tukový rohlík, což je český fenomén a nejprodávanější výrobek u nás vůbec. Český spotřebitel je poměrně konzervativní, proto mezi další oblíbené druhy pečiva patří dlouhodobě různé druhy housek, raženek, baget či vek. V poslední době můžeme sledovat rostoucí zájem spotřebitelů o celozrnné, vícezrnné či speciální pečivo, které vedle chuti přináší i významné zdravotní benefity.

Nebalené pečivo nakupujeme čtyřikrát častěji

Pečivo koupí alespoň jednou za rok každá domácnost. Ať už se jedná o pečivo sladké nebo slané, běžné nebo speciální, upečené v pekárně nebo zmražené a dopečené na prodejně, máme ho rádi čerstvé. Nakupujeme proto opravdu často, v průměru každý druhý den. Při průměrném nákupu za pečivo zaplatíme podle výsledků Spotřebitelského panelu v období listopad 2016 až říjen 2017 celkem 36 Kč, ale za celý rok to je téměř 6 500 Kč na domácnost, uvádí Hana Paděrová, Consultant GfK Spotřebitelský panel.

I na trhu pečiva hrají promoční aktivity významnou roli, i když podíl nákupů v akci nedosahuje úrovně rychloobrátkového zboží celkem. Akční nákupy jsou podstatně důležitější při nakupování baleného pečiva, kde tvoří přibližně třetinu výdajů. Z celkových výdajů na nebalené pečivo utratíme v akci pouze 15 %.

Nebalené pečivo představuje čtyři pětiny trhu ve výdajích. Hodnota průměrného nákupu baleného a nebaleného pečiva se téměř neliší, nebalené pečivo však nakupujeme čtyřikrát častěji.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.