Supermarket jako tržiště? Sen se stává realitou

Nakupovat čerstvé potraviny není jen „in“, mělo by to být normální! A pozitivní zprávou je, že to tak skutečně začíná být.

Obchodníci rychle pochopili, kterým směrem se ubírají preference spotřebitelů a vyslyšeli poptávku po dnes tolik populárním „fresh“ sortimentu. Jinak řečeno prostě a jednoduše po potravinách čerstvých, průmyslově nezpracovaných a tudíž nejhodnotnějších.

Čerstvost je v módě. Nejde ale o žádný výstřelek, spíše o obrovský posun ve smýšlení tuzemských spotřebitelů, kteří se více zajímají o to, co nakupují a jí.

Producenti i obchodníci se shodují, že systematicky rostoucí zájem o „fresh“ kvalitu pozorují u všech kategorií zboží denní spotřeby, jako je mléko a mléčné nápoje, pečivo, sýry, maso, uzeniny i různé druhy snacků, rovněž v sortimentu pultových lahůdek, pomazánek a salátů. Obchodní řetězce se navíc ubírají také cestou vlastních koutků s občerstvením, připraveným přímo na místě. Zcela nový koncept stravování například koncem loňského roku představily obchody Albert, kde byly otevřeny Fresh Bistra s nabídkou rychlého občerstvení. Pestré menu potěší i vegetariány.

Už nejen na trh nebo do farmářského obchodu

Pro čerstvé maso, uzeniny, pečivo, ovoce, zeleninu, čerstvou drůbež, vajíčka a čerstvé ryby chodí čeští spotřebitelé stále s oblibou do specializovaných prodejen, na farmářské trhy nebo přímo k chovatelům a pěstitelům, většinu nákupů ale dnes již realizují v moderních nákupních formátech, tedy hypermarketech a supermarketech.

„Zatímco ještě v roce 2014 směřovalo nejvíc spotřebitelských výdajů do malých prodejen potravin, v následujícím roce byly již výdaje v malých prodejnách a hypermarketech vyrovnané. Jak význam malých prodejen v dalších letech klesal, staly se hypermarkety nejdůležitějším místem nákupu čerstvých potravin, přestože jejich tržní podíl byl v posledních pěti letech stabilní. Posilovala ale pozice diskontů a supermarketů,“ uvádí Hana Paděrová, Consultant GfK Spotřebitelský panel.

Podle výsledků průzkumu trhu metodou Spotřebitelského panelu GfK za období leden 2014 až prosinec 2018, chodilo do supermarketů pro čerstvý sortiment v posledních třech letech stabilně 86 % českých domácností. Osm z 10 českých domácností využilo supermarkety k nákupu pečiva, kolem tří čtvrtin domácností zde v posledním roce nakupovalo čerstvé ovoce, zeleninu a uzeniny a polovina domácností v supermarketech nakupovala vejce, čerstvé maso a drůbež. Pouze 10 % domácností zde nakoupilo čerstvé ryby. Z uvedeného sortimentu jsou výdaje českých domácností celkově nejvyšší za uzeniny, čerstvé pečivo a čerstvé maso. V supermarketech je ale skladba čerstvého košíku trochu jiná. Největší podíl v něm má pečivo, následují uzeniny a na třetí pozici je ovoce.

Vede pečivo, nejméně žádané jsou ryby

„Počet nákupů čerstvého pečiva v supermarketech do roku 2016 rostl, v posledních třech letech se ustálil na 48 nákupech ročně. Hodnota jednoho průměrného nákupu byla v posledním roce 33 Kč. Pro uzeniny se domácnosti vydaly do supermarketu 31x a při jednom nákupu zaplatily 54 Kč. Průměrná cena uzenin v supermarketech je 143 Kč za kilogram. Frekvence nákupů ovoce v supermarketech rostla s klesající dynamikou od roku 2014. V posledním roce se domácnosti vydaly na nákup 30x. Hodnota průměrného nákupu byla 37 Kč,“ přibližuje Hana Paděrová.

Zeleninu nakupovaly domácnosti v supermarketech s podobnou frekvencí i s podobnou dynamikou růstu jako ovoce. Za průměrný nákup zaplatily 35 Kč. V průměru 10 nákupů čerstvého masa uskutečnily domácnosti v supermarketech za rok 2018. Za jeden kilogram masa zaplatily 101 Kč. Pro vejce jsme se vydali do supermarketů v roce 2018 celkem 9x, zatímco v roce 2014 jen 7x. Výdaje na nákup kolísaly s výkyvy průměrné ceny, v posledním roce byla hodnota průměrného nákupu vajec v supermarketech 41 Kč. Zdaleka nejnižší frekvenci nákupů mají v supermarketech čerstvé ryby, a to tři nákupy ročně v roce 2018. Jedná se ale o největší nárůst frekvence od roku 2014 z uvedených čerstvých kategorií.

Čerstvost jako firemní filozofie

„Čerstvost je jedním z nejdůležitějších diferenciačních znaků Globusu jak vůči zákazníkům, tak i celému trhu.  Naše řemeslné výroby připravují denně čerstvé výrobky od základu, podle poctivé receptury a s velkým podílem ruční práce. Také proto umíme vždy jasně odpovědět zákazníkovi, kterého zajímá původ a kvalita zboží,“ říká Rita Gabrielová, vedoucí externí komunikace hypermarketů Globus.

Co žádá spotřebitel? Zkušenosti z obchodů Globus ukazují, že pokud jde například o sortiment pečiva, zákazník si vybírá čerstvé, častěji také jemné celozrnné a s větším podílem žitné mouky. U masa jde o maximální zkrácení cesty bouraného masa na pult – prakticky v ten samý den, kdy se maso brzy ráno bourá a zpracovává, může jít do prodeje. Suroviny nebo výrobky z obou zmíněných výrob dále zpracovává tým Gastro – v Globus restauraci tak zákazníci potkávají „fresh“ kvalitu v podobě čerstvě uvařeného oběda, snídaně či večeře. Právě sdílení surovin, receptury i kvality vlastních výrob tak může beze zbytku naplnit požadavek zákazníka na čerstvost. „Čerstvé varianty hledají naši zákazníci (např. ti s potravinovou intolerancí nebo vegetariáni) také ve Zdravém světě. Pro ně jsou zajímavým podnětem například různé alternativy masa. A novým impulsem pro zákazníky jsou i čerstvé fermentované uzeniny. „Zkoušíme však i nové formáty, u nichž je „fresh“ přímo v názvu. Nový pilot Fresh salátový bar, prezentovaný v hypermarketu v Praze na Černém Mostě a také v restauraci v Praze Čakovicích ověřuje, do jaké míry se chtějí zákazníci na prodejní ploše věnovat pouze nákupu, anebo také konzumaci menšího fresh pokrmu. V našem případě jde o saláty, které si zákazník může sám nakombinovat podle chuti,“ prozrazuje Rita Gabrielová.

Co nejrychleji na pult

„Na čerstvost a kvalitu sortimentu klademe velký důraz. Všechny naše prodejny disponují obslužnými úseky neboli čerstvými pulty s lahůdkami, uzeninami a sýry, které jsou velmi oblíbené. Pulty s masem máme na většině prodejen a klademe si za cíl je postupně zavést na všech. V některých obchodech máme navíc speciální, také vlastní, čerstvé pulty s rybami,“ říká Renata Maierl, manažerka firemní komunikace společnosti Kaufland. Ovoce i zelenina se zaváží každý den a s důrazem na to, aby byly u zákazníků v co nejkratší době od sklizně. Převážná část se nakupuje přímo od pěstitelů v ČR, tak i ze zahraničí.

„Samozřejmostí je čerstvé pečivo. Chléb, rohlíky, housky dodavatelé zavážejí čerstvé i několikrát během dne. A skutečně hrdí jsme na naše maso a masné výrobky z Modletic. Jsme jediný řetězec v Česku, který má vlastní masozávod. O maso se velmi pečlivě staráme, vysoké nároky klademe jak na surovinu, tak na celý proces výroby. Dbáme na dodržování teplotního řetězce, nejvyšší hygienickou úroveň a neustálé kontroly při zpracování masa. Disponujeme špičkovou technologií balení a nejmodernějšími přepravními prostředky, programovatelnými a monitorovanými prodejními pulty i chlazenými regály,“ zdůrazňuje Renata Maierl.

Čerstvý sortiment je součástí i privátní značky K-Classic, zejména jde o jogurty, sýry a uzeniny.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.