Nový ekosystém retailu

Nová podoba retailu a dynamika jeho změn jsou v poslední době tématem dne. Změny se koncentrují v šesti hlavních oblastech.

Rychlost změn je tak velká, že český jazyk nedovede ani pořádně vstřebat novou terminologii, kterou tento proces s sebou přináší, a vypomáhá si termíny převzatými z obchodní angličtiny nebo z jiných oborů.

No-line obchod, omnichannel retail, Big Data, ekosystém, to je jen několik příkladů nové terminologie odrážející současné změny v retailu. Při bližším pohledu je zřejmé, že změny se koncentrují v šesti hlavních oblastech.

Tlak politiky

Politický rámec změn v retailu je v dnešním globálně propojeném světě mimořádně závažný. Dodavatelský řetězec vždy citlivě reaguje na jakoukoli hrozbu svobodnému mezinárodnímu obchodu. Brexit, obchodní válka mezi USA a Čínou, vzrůstající protekcionismus na mnoha frontách včetně režimu přímých investic zahraničního kapitálu, to vše se nakonec projeví a odrazí ve změnách v retailu a malá, otevřená ekonomika České republiky je zde nadprůměrně exponována.

Také vzrůstající nacionalismus a populismus ovlivňuje změny v retailu. Ať už je to brnkáním na notu nacionalismu zdůrazněnou nabídkou lokálního zboží nebo třeba populistickou regulací otevírací doby, cen výrobků nebo pracovně-právních vztahů.

Změny ve společnosti

Sociální struktura společnosti se prudce mění. Generace mileniálů se chápe ekonomických a politických kormidel a s ní přichází kvalitativní rozdíl ve vnímání společenských hodnot a v jejich prioritách. Navíc mileniálové dnes již vstupují do rodičovského věku a způsob výchovy jejich dětí bude zjevně také kvalitativně odlišný od předchozích generací. Důraz mileniálové kladou na detailní a transparentní informace o výrobku, jeho původu a ingrediencích a materiálech použitých při jeho výrobě. Jsou zvyklí na digitální svět, který je od útlého dětství formuje a obklopuje.

To však zdaleka není vše. Stárnutí populace je další faktor, který bude podobu retailu v blízké budoucnosti významně ovlivňovat. Sortimentní skladba cenově dostupné nabídky seniorům hraje zvláště v kamenných obchodech velkou roli.

Tyto a další společenské změny, například politická polarizace společnosti a prohlubující se ekonomická nerovnost, s sebou přinášejí ostře protikladné tendence ovlivňující dynamiku a charakter změn v dnešním retailu. Česká republika má čtvrtou nejvyšší inflaci v EU, ale prodává nejvyšší objem zboží denní potřeby ve slevách a akcích. Od otázky, kdo je můj nakupující zákazník a jak jej efektivně oslovím, od prodeje výrobku přes prodej příběhu o výrobku až k prodeji zážitku při nakupování, to vše jsou palčivé otázky, na které si musí dnešní retailer odpovědět. Zdá se, že nástup mileniálů-rodičů by konečně mohl uvést na českou retailovou scénu sebevědomého spotřebitele, jehož tlaku zdola se bude muset česká politicko-ekonomická nabídková ekonomika s konečnou platností přizpůsobit.

Ekonomické faktory

Obdobně jako na jiných trzích a v politické oblasti, také na retailovém trhu dochází ke dříve nepoznanému, novému fenoménu: mainstreamový prostor se vyprazdňuje a spotřebitelská poptávka se přesunuje blíže k oběma hraničním extrémům. Na jedné straně se zvyšuje poptávka po unikátních, odlišných, výjimečných a prémiových výrobcích nebo individualizovaných výrobcích na míru spotřebiteli, na druhé straně dochází k nárůstu poptávky po systemizovaných výrobcích v nízké cenové hladině, které si spotřebitel může dovolit. S tím souvisí i charakter doplňkových služeb, které retailer nabízí, jako je například dodávka nákupu na určenou adresu nebo na druhé straně prodej na splátky.

Protože tento proces polarizace spotřebitelské poptávky je většinou regionálně podmíněn, zvyšuje se počet retailerů zavádějících v regionech s velmi podprůměrnou kupní silou a s velmi nadprůměrnou kupní silou speciální regionální nabídky zboží a služeb.

Také kombinace populistické politiky a nerovnováhy mezi ekonomikami s obchodním deficitem a obchodním přebytkem ovlivňuje inflaci na trhu mnohem více než v minulosti a nezdá se, že by tento faktor měl hned tak zmizet ze scény.

Otázky životního prostředí

Jde o jednu ze dvou nejviditelnějších oblastí, které ovlivňují změny v dnešním retailovém ekosystému. Škála faktorů je zde velmi široká a způsob jejich dopadu na retail je mnohovrstevnatý. Od odporu k jednorázově používaným plastům, přes otázky udržitelnosti výroby nabízeného výrobku a s tím související korporátní společenské zodpovědnosti, až po podmínky chovu hospodářských zvířat. Vegetariánství, veganství, flexitariánství, bojkot výrobků, organizování protestů a akcí přes sociální internetové sítě, to vše jsou průvodní znaky tlaků, které začínají u otázek životního prostředí a životního stylu napomáhajícího k jeho udržení.

Spotřebitelé ve stále větší míře sledují informace o uhlíkové stopě výrobků, recyklovatelnosti nebo možnostech znovupoužití obalů. Do centra diskuse se přesunuje samotná otázka ekonomického růstu. Debata o ní probíhá nejen na akademické půdě a v politické oblasti, ale stala se každodenním jevem ve veřejném životě a na sociálních sítích.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 01-02.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.