Jak projít oddlužením a začít zase volně dýchat?

Končí ochranná lhůta odkladu splátek kvůli koronavirové pandemii! Mnoho lidí a firem se do půl roku začne potýkat s nesplácenými úvěry, narůstajícími dluhy a následně exekucí.

Co dělat a jak z dluhové krize ven? Řešení nám ukázal Michal Hora, společník advokátní kanceláře MDH Legal, která je dvojkou na českém trhu v oblasti oddlužení.

Michale, jaký dopad má na oblast Vašeho působení koronavirová krize a očekáváte významnější nárůst dlužníků v horizontu půl roku?

Jestli bude nárůst dlužníků přímo během následujících šesti měsíců lze přesně těžko určit. Ale nárůst případů znamenáme již nyní a vše závisí i na dalších opatřeních, které může stát případně přijmout. Jsme před volbami, takže se nedá vyloučit ještě prodloužení určité agónie dlužníků, zásahem státu.

S jakými případy dlužníků se nejčastěji setkáváte?

Nejčastěji jsou to případy, které lze zařadit do kategorie finanční negramotnost. Pro nemalou část obyvatel není problém si při čistém příjmu 20 tisíc korun nabrat půjčky, kde měsíční splátky dělají 30 tisíc. Zde je velmi podceňována prevence. Samozřejmě, že máme i dlužníky, kteří řádně spláceli, ale pak se v rodině přihodilo něco neočekávaného, nejčastěji to bývá nemoc a výpadek jednoho příjmu a problém je na světě. Tady je nejdůležitějším faktorem čas. Nesedět a nečekat, že se to samo vyřeší, ale začít problém řešit hned od počátku.

Jak probíhá oddlužení obchodních společností a jak mají postupovat? Co pro tyto společnosti, které padají do dluhové pasti můžete udělat?

U obchodních společností a podnikatelů je to většinou dlouhodobější a dá se říct plíživější proces. Znovu se musím vrátit k tomu, že čas je zde zásadním faktorem úspěšného řešení problému. Insolvenční zákon dává možnost i menším korporacím vyřešit svůj úpadek tzv. předbalenou reorganizací, kdy dojde k dohodě s věřiteli o způsobu řešení úpadku. Tento způsob je výhodný nejen pro dlužníka, ale i pro věřitele, protože pokud je následně úpadek řešen konkursem, tak míra uspokojení je většinou velmi nízká. Naopak navržení konsensuální reorganizace přinese vyšší výnos pro věřitele, a ještě šanci se vypořádat s nastalou situací.

Co má dělat člověk jako fyzická osoba, aby se vymanil z dluhů?

Pokud máte dluhy, které nezvládáte splácet, nebo vám hrozí exekuce, pak můžete využít možnosti oddlužení v insolvenčním řízení.

Před více než rokem začala být účinná tzv. velká oddlužovací novela insolvenčního zákona, která byla realizována právě z důvodu rostoucího počtu exekucí. Lidem s pravidelným příjmem umožňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V případě, že po dobu oddlužení budete hradit řádně splátky, tak vám bude zbytek dluhu soudem odpuštěn. Proto je důležité nezavírat před problémy oči a začít je včas řešit.

Kdo se může o oddlužení „ucházet“?

Již zmíněná novela je velmi tzv. prodlužnická, zjednodušila proces i podmínky pro dlužníky. Nastala právě změna v přípustnosti oddlužení, kdy již nejsou tak striktní pravidla pro vstup dlužníka do oddlužení, není přímo dána žádná procentuální hranice. Dlužník již nemusí k návrhu na povolení oddlužení dodávat seznam závazků, který býval problematický, protože dlužníci již mnohdy ani nevědí komu dluží a ani kolik, a právě takový nepřesný seznam mohl dříve zapříčinit i neschválení oddlužení.

Na oddlužení dosáhne tím pádem více lidí než dříve. Je výhodou, že nyní nemusí dlužník prokázat, že splatí alespoň 30 % všech svých pohledávek, protože byl zaveden tzv. systém 1+1. To znamená, že dlužník musí pouze prokázat, že je schopen po celou dobu oddlužení hradit věřitelům takovou částku, jakou bude hradit v rámci přednostních pohledávek.

Je tu ovšem nově kladen důraz na poctivost přístupu k oddlužení, tzn. že se dlužník musí snažit obstarat si takový příjem, který po něm lze spravedlivě požadovat, aby uhradil svým věřitelům co nejvíce. Zjednodušil se tedy vstup do oddlužení, ale zvýšily se nároky na dohledovou činnost správce a na osobní přístup dlužníka k oddlužení.

Jakým způsobem se stanovuje dlužníkovi doba, po kterou je povinen splácet?

Oddlužení běžně trvá 60 měsíců, ale rád bych upozornil na možnost zkrácení doby oddlužení na 3 roky u vybraných kategorií osob, jako jsou důchodci a invalidé 2. nebo 3. stupně nebo ti dlužníci, kteří za stanovenou dobu zvládnou uhradit minimálně 60 % svých dluhů. Novela také přinesla možnost přerušení průběhu oddlužení ze závažných důvodů, jako je např. lékařský zákrok, úraz nebo péče o osobu blízkou.

Jak je to s obydlím dlužníka? Je dlužník nucen prodat svůj byt nebo dům ve kterém bydlí, aby uhradil dluhy? Existují nějaké výjimky?

Již zmíněnou novelou byla zavedena ochrana obydlí dlužníka. Nově se do insolvenčního zákona zavedl pojem chráněné obydlí a insolvenční správce musí posoudit, zda se u dlužníka o takový typ obydlí nejedná, protože pak to znamená, že dlužník není povinen takový majetek vydat ke zpeněžení na úhradu dluhů. To samozřejmě neplatí, pokud obydlí zajišťuje pohledávky zajištěných věřitelů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 09.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.