Automatický management zalidněnosti – užitečný pomocník pro obchodníky nejen v době pandemie

Česká republika zavedla od středy 18.11.2020 v obchodních prostorách limit 15 m2 na každého zákazníka. Rozpočítat podlahovou plochu prodejny na jednotlivé zákazníky a zároveň monitorovat jejich počet po celou dobu provozu není maličkost. Někdo počítá nákupní vozíky, jiný vsadil na moderní technologická řešení.

Z finančního hlediska je žádoucí udržení stálé 100% obsazenosti povoleného množství zákazníků na prodejní ploše. Jak toho ovšem docílit?

Nabízejí se dvě řešení – najmout lidskou sílu a manuálně počítat vcházející a vycházející zákazníky, nebo vyřešit celý problém pomocí automatizovaného systému.

Pygmalios Occupancy Management – automatizovaný systém na kontrolu přístupu na základě povolené maximální obsazenosti prodejní plochy. Automatizovaný semafor umožní vstoupit do prodejny jen takovému množství lidi, které vládní omezení povolují – šetří tak nejenom náklady na zaměstnance sčítající vcházející a vycházející zákazníky, ale zároveň dávají obchodníkovi 100% přehled o stavu v každé prodejně, délce čekání, obsazenosti pokladen a další.

Důležitým faktorem při rozhodování je samozřejmě kromě dalšího i cena, na kterou obchodníka ať to, či ono řešení přijde. A právě zde má obrovskou výhodu řešení automatizované.

Slovenská technologická společnost Pygmalios se dlouhodobě věnuje vývoji řešení optimalizující nákupní prostor v rámci maloobchodních prodejen založených na nejmodernějších senzorických technologiích a umělé inteligenci. Nyní v reakci na četné požadavky zákazníků přichází s elegantním řešením omezení počtu nakupujících na dané podlahové ploše, který již úspěšně otestovala například ve spolupráci s Tescem v během první, jarní vlny pandemie.

Jak to funguje?

Pomocí jednoduché matematiky může každý zjistit, kolik zákazníků se dle vládního nařízení na prodejní plochu maximálně vejde. Je to však systém Pygmalios, který zajistí, aby tato kapacita byla vždy optimálně využita. Senzory s vysokou přesností u vchodů a východů počítají lidi vstupující a opouštějící prodejní prostor. U vchodů ukazují displeje v logice semaforu, zda mají noví návštěvníci vstup povolen, jaký je aktuální stav obsazenosti. Celé řešení je plně automatizované, zcela anonymní a v souladu s GDPR. Pracovníci na provozovnách se tak mohou věnovat činnostem, které přímo souvisí s produktivitou obchodu.

Součástí řešení je taktéž manažerský dashboard, který umožňuje řídícím pracovníkům sledovat aktuální vývoj situace a monitorovat dění na provozovně nebo síti provozoven – to vše v reálném čase a plně online. Z pohledu řetězců je pak rovněž zajištěn i výkon auditu dodržování nařízení jednotlivými provozovnami a jejich srovnání. Překročení nastavených limitů je pak napojeno na systém upozornění tak, aby vedoucí zaměstnanci vždy měli situaci pevně pod kontrolou.

Mnohem více než semafor

Ačkoliv momentálně nejvíce pomáhá v boji s COVIDem, systém Pygmalios toho umí mnohem víc. Kromě automatických bran a řízení přístupu nabízí také například obecnou analýzu struktury návštěvníků, jejich trasování v průběhu nákupu nebo monitoring front u pokladen. Marián Holler, šéf produktu v Pygmalios, k tomu říká: „Samotný systém řízení přístupu je jenom jedním z řešení, které platforma poskytuje. Naše produktová vize je dlouhodobě zaměřená na komplexní pochopení způsobu, jakým zákazníci využívají obchodní prostory. Stejná data, která využíváme pro řízen přístupu, nám pomáhají například měřit délku čekání u pokladen nebo navrhovat optimální otevírací dobu v souladu s přáním zákazníků. Nynější krize tak nemusí znamenat pouze problém a nutnost jeho akutního řešení, ale jak se již přesvědčila řada našich zákazníků, i obrovskou příležitost pro smysluplnou inovaci.“

Rychlost je důležitá, cena ovšem neméně

„I před pandemií jsme byli zvyklí realizovat projekty napříč celými sítěmi provozoven, často i v několika zemích najednou,“ říká Miroslav Duda, projektový šéf společnosti. „Vzhledem k naléhavosti současné situace se navíc k tomuto požadavku přidal důraz na rychlost. Je to pochopitelné a jsme na to jsme připraveni.“

Kromě kvality je vzhledem aktuální krizi kritická i otázka ceny celého řešení. Spoluzakladatel Pygmalios, Michal Tomčík ujišťuje: „Pygmalios Occupancy Management patří v portfoliu naší společnosti mezi ty méně investičně náročné produkty, a to zejména kvůli limitovanému množství hardwaru a jednoduché údržby. Tomu odpovídá i jeho cena, se kterou se snažíme co nejvíce vycházet zákazníkům vstříc a tím je tak v nelehké době podpořit.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.