Preventivní ochrana má prioritu

Pandemie změnila řadu dosud zažitých přístupů. Prioritu má preventivní ochrana, stejně jako používání osobních ochranných pomůcek.

Firmy se s pandemií učí žít a věnují bezpečnostním a hygienickým opatřením větší pozornost než na jaře, jak potvrzuje Jaroslav Ďuriš, generální ředitel společnosti Wero Energy, a.s., která nabízí polymerovou dezinfekci a prostorovou dezinfekci tzv. fogováním.

V rozhovoru pro dubnové vydání Retail News jste kromě jiného hovořil o polymerové dezinfekci a možnostech jejího využití. Jsme v druhé vlně pandemie, stíháte kapacitně poptávku?

Na druhou vlnu pandemie jsme se přes léto připravili, protože jsme ji očekávali. Můžeme tedy říct, že poptávku zvládáme dobře. Platí to jak pro prodej bezchlórové chemie, včetně dezinfekce na ruce, tak i pro tzv. fogování, tedy prostorovou dezinfekci studených aerosolem. Řekl bych, že se výrazně zvyšuje povědomí, co to polymerová dezinfekce vůbec je, a to eskaluje zájem o naše služby.

Mezi naše reference patří některé významné státní instituce, ale třeba i vozidla či zastávky dopravních podniků. Máme klienty v potravinářské výrobě, například některé významné pivovary. Zmínil bych i kulturní instituce, kde významnou výhodou je šetrnost tohoto přípravku k historicky vzácným povrchům.

Kromě běžných dezinfekčních prostředků, které obsahují chlór, či jiné podobné látky a vámi aplikované polymerové dezinfekce je hodně inzerovaná i dezinfekce ozónem. Jaký je Váš názor na ozón?

Ozón je zařazen mezi nebezpečné chemické látky a má akutní toxicitu kategorie 1. S těmito látkami smí provádět speciální ochrannou dezinfekci jen osoba, která má platné osvědčení odborné způsobilosti. Navíc je pro tyto látky, tedy i ozón nutná ohlašovací povinnost. Je to naprosto logické, protože se jedná o velice nebezpečný plyn.

Často mě zaráží inzerenti typu autoservisů, hotelů, restaurací apod., kteří nabízí dezinfekci ozónem, nebo to dokonce deklarují jako službu navíc. Koledují si o velký problém, který nechci ani domýšlet. Dále bych doporučil k pozornosti stanovisko Ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního ústavu z července 2020 o reálných účincích běžně dostupných přístrojů na trhu, které shrnuje testování dekontaminačních účinků ozónu.

Většinou se jedná o přístroje, kterým chybí jakákoli možnost přesně měřit a regulovat vyvíjené možnosti ozónu. Jinými slovy, pokud podnikatel provádí aplikaci podobným amatérským přístrojem, u kterého nezná přesné koncentrace, provádí to odborně nezpůsobilá osoba a tento zákrok není dopředu hlášen orgánu veřejného zdraví, tak hrozí sankce až do 2 milionů korun.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.