Spotřeba piva se v Evropě vrátila o desítky let zpět

Souhrnný výstav piva v 31 evropských zemích v roce 2020 podle analýzy „European Beer Trends“ meziročně klesl o více než 9 % na 387,9 mil. hl, z toho v Evropské unii o 8 % na 341 mil. hl.

Nákaza koronavirem těžce dopadla také na pivovarnictví. Potvrzuje to zpráva, kterou před Vánoci v Bruselu zveřejnila asociace The Brewers of Europe, shrnující vývoj v roce 2020 za 27 zemí Evropské unie, Británii, Švýcarsko, Norsko a Turecko. Absolutní pokles výstavu činí přibližně 30 mil. hl, což odpovídá objemu produkce tuzemských pivovarů asi za půldruhého roku.

Sestupný trend pokračoval také loni a vyhlídky na letošní rok jsou nejisté. Chmurnou statistiku nejvíce ovlivnila Británie, druhý největší producent v rámci asociace po Německu. Její výstav klesl proti roku 2019 skoro o pětinu na necelých 41 mil. hl, což představuje propad o 7 mil. hl.

Vývoj před pandemií byl vcelku příznivý

Jak známo, pandemie zasadila nejtvrdší úder pohostinství. V polovině března 2020 byly v Evropě (bez států na území bývalého SSSR) přibližně na dva měsíce uzavřeny skoro všechny restaurace, bary a kavárny. Druhá pandemická vlna způsobila jejich opětovné uzavření počínaje říjnem. Na některých místech se pohostinské podniky otevřely až v dubnu roku 2021. Výsledkem byl zhruba 40% propad prodeje v sektoru pohostinství („trade-on“), který nemohl být kompenzován růstem prodeje v maloobchodní síti („trade-off“).

Statistiky za šestileté období předcházející pandemii (2014 – 2019) skýtají diferencovaný obraz. V několika zemích výstav výrazně vzrostl. Nejvíce v Itálii, a to o 28 % na 17,3 mil. hl. Na Apeninském poloostrově ale poté nastal v roce 2020 prudký propad na 15,8 mil. hl, který lze do značné míry přičíst ochromení příjezdové turistiky. Ve Španělsku se produkce v uvedeném srovnání zvýšila o 18 % na 39,5 mil. hl, solidní 17% růst zaznamenala také Francie a Rumunsko. To je ve statistickém přehledu jediná země, kde se výstav i v roce 2020 udržel na předchozí úrovni.

Naproti tomu německá produkce klesla z 95,3 mil. hl v roce 2014 na 91,6 mil. hl v roce 2019. Ve většině zemí, jež jsou členy asociace, lze ale mluvit o stagnaci, nebo jen o mírném růstu, což platí mj. pro Nizozemsko, Polsko, ale také Česko.

„Před pandemií jsme mohli pozorovat šest let trvající růst a poté stabilizaci na trhu, který se zotavil z globální krize roku 2009,“ podotkl Pierre-Olivier Bergeron, generální tajemník asociace Asociace evropských pivovarů. Pandemie rovněž zastavila trend, který zpráva nazývá „diverzifikace pivní kultury“, totiž zakládání četných start-upů a produktové inovace, které sektor potřebuje. Během šestiletého období končícího rokem 2019 v Evropě přibývala asi tisícovka pivovarů ročně, takže se jejich celkový počet v zemích, jež jsou členy asociace, v letech 2014 – 2019 skoro zdvojnásobil. Koncem roku 2020 vařilo pivo 12 473 podniků, ale za posledních 12 měsíců (do loňského prosince) bylo založeno jenom 225 nových.

Spotřeba

Celková spotřeba ve 27 členských státech EU v roce 2020 meziročně klesla o 8 % na necelých 297 mil. hl. V Británii nastal dokonce přibližně 15% propad na 40,9 mil. hl. Pandemie tak ukončila slibné období, kdy spotřeba piva v EU v období 2014 stoupla ze 308,3 mil. na rekordních více než 322 mil. hl v roce 2019.

Nejvýraznější přebytek výstavu nad domácí spotřebou v absolutním objemu vykázaly v roce 2020 Nizozemsko (11,7 mil. hl), Německo (8,3 mil. hl) a Polsko (5,4 mil. hl). Naopak dovozní potřeba byla nejvyšší v Británii (8,7 mil. hl) a Itálii (3 mil. hl).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.