Češi jdou po cenových akcích čím dál víc

O cenové akce a současně i letáky se zajímá 9 z 10 dospělých Čechů. Téměř tři čtvrtiny z nich chodí do obchodů cíleně kvůli zboží v akci. Polovina respondentů tvrdí, že podle letáků nakupuje nyní více než před rokem.

64 % preferuje papírové letáky, 36 % digitální (na internetu či v aplikaci). Nový výzkum „Leaflet Insight“ agentury Incomind se detailně zaměřil na akční letáky v segmentech FMCG, drogerií / parfumerií, lékáren, elektra, DIY a nábytku.

O tom, že Češi milují slevové akce, není pochyb. V žádné jiné zemi není jejich podíl na celkových prodejích rychloobrátkového zboží tak vysoký a cenové promoce bodují i v nepotravinářských kategoriích. Potvrzují to také výsledky právě dokončeného výzkumu „Leaflet Insight” výzkumné agentury Incomind. Ten v rámci reprezentativně osloveného vzorku české dospělé populace cílil jen na lidi zajímající se o akce a současně i o akční letáky, nicméně takových je mezi Čechy 91 %.

31 % respondentů neváhá navštívit i více obchodů, jen aby pořídili zboží v akci. Dalších 42 % navštěvuje prodejny také cíleně kvůli promocím s tím, že zároveň nakoupí podle potřeby i další, nezlevněné zboží. Nadto 14 % dotázaných uvádí, že ačkoli nechodí po akcích cíleně, často nakoupí zboží impulzivně, jen proto, že zrovna je ve výhodné akci. Naopak jen 2 % respondentů deklarují, že zboží v akcích nakupují pouze výjimečně, pokud se jedná o mimořádně výhodnou nabídku.

Zboží podle letáku nakoupí alespoň občas celkem 86 % respondentů. Mezi nimi sice převažují ti, kteří nakupují podle jednoho či několika málo oblíbených letáků, ale přibližně ¼ se netají tím, že letákové akce přispívají k tomu, že jako zákazníci nejsou loajální a nakupují podle více různých letáků.

Letákové kampaně i v souvislosti s vývojem inflace v posledních měsících hrají při nákupech stále větší roli. Měli-li respondenti posoudit, zda se v uplynulém roce nějak změnil objem nákupů podle letáků, celkem 49 % se přiklonilo k tomu, že podle letáku nakupují buď výrazně či alespoň o něco více. Na jednoho méně nakupujícího podle letáků (než před rokem) pak připadá 17 těch, kteří nyní nakupují podle letáků více.

S ohledem na náklady, efektivitu i udržitelnost obchodní řetězce v současné době řeší otázku digitalizace letákových kampaní, tj. do jaké míry lze nahrazovat distribuci tištěných letáků kampaněmi komunikovanými prostřednictvím internetu a aplikací. Poměr preferencí papírového vs. digitálního letáku (ať už v aplikaci či na internetu), který je 64:36 % respondentů ve prospěch tištěného letáku, jasně ukazuje, že dominantní část zákazníků nyní není na odklon od distribuce tištěného letáku připravena. „Digitální podoba letáku vítězí výhradně u nejmladší věkové kategorie do 29 let, a to jen mírně, u třicátníků jsou pozice papírového a digitálního letáku přibližně vyrovnané, u všech ostatních skupin pozorujeme převahu tištěného letáku, která je zcela markantní v případě padesátníků a starších, početnějších domácností s většími dětmi či dospělými potomky a u nižších příjmových kategorií“, říká František Trunec z agentury Incomind. Přetrvávající oblibě se tištěné letáky těší mj. kvůli tomu, že jsou pro většinu respondentů přehlednější než digitalizované provedení, a jakožto důležitý zdroj informací o výhodných nabídkách jim šetří nejen peníze, ale i čas.

Rozsáhlý výzkum „Leaflet Insight“ se věnoval i konkrétním letákům, míře jejich znalosti, intenzitě distribuce, využití letáků k nákupům, oblíbenosti, hodnocení z hlediska celkové atraktivity i dílčích vlastností letáků a dalším tématům. V intenzitě distribuce, tj. podle podílu respondentů, kteří uvedli, že dostávají do schránky leták pravidelně (opakovaně) vítězí v segmentu FMCG Kaufland, v jednotlivých nepotravinářských segmentech Teta drogerie, Dr. Max, Planeo či Jysk. Od intenzity distribuce se do značné míry odvíjí i využití tištěných letáků k nákupům. Podle využití k nákupům si opět nejlépe vede leták Kauflandu, přičemž čtveřici nejpoužívanějších letáků doplňují Lidl, Penny Market a Albert. Také v nepotravinářských segmentech jsou pro účely nákupu nejvyužívanějšími letáky s vysokou intenzitou distribuce (Teta drogerie, Dr. Max a Jysk). V digitální podobě bodují kromě již zmíněných např. leták Datartu či magazín dm drogerie.

Z hodnocení vycházejí skvěle (s průměrnou známkou pod 1,9 při pětistupňovém hodnocení) letáky či magazíny řetězců Lidl, Kaufland a dm drogerie. Velmi obstojně si také vedou řetězce Dr. Max, Jysk, Albert, Globus, Teta, BENU, Tesco a Expert Elektro. Mezi 9 hodnocenými parametry (spolu s celkovou atraktivitou letáku 10) je tím nejdůležitějším spolehlivost letáku, tj. reálná dostupnost zboží na prodejně. Obzvláště v segmentu FMCG (ale nejen v něm) se zároveň jedná o parametr, ve kterém se hodnocení jednotlivých řetězců velmi liší (lépe si vede např. Globus, některým jiným řetězcům naopak tento parametr významně zhoršuje celkové vnímání letáku).

 

Parametry výzkumu „Leaflet Insight“: reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1 000 respondentů zajímajících se o cenové akce a letáky (91 % populace) ve věku 18+ let provedený metodou CAWI (on-line dotazování) v prosinci 2022.

 

Zdroj: INCOMIND s.r.o.

Praha, 22. ledna 2023