Coca-Cola ocenila CHEP jako nejodpovědnějšího dodavatele roku 2015

Společnost CHEP byla oceněna v rámci Coca-Cola Awards jako nejodpovědnější dodavatel roku 2015, a to za svůj setrvalý přínos v rámci inovací a udržitelnosti v dodavatelském řetězci.

Díky spolupráci mezi Coca-Cola a CHEP vznikají i nové produkty jako je čtvrt paleta na kolečkách, nebo program „Dopravní spolupráce“, který jen za poslední rok eliminoval již tři miliony kilometrů cest prázdných nákladních vozidel.

Coca-Cola Enterprises ocenění pro CHEP odůvodnila také tím, že společnost CHEP získala Zlatý rating od společnosti EcoVadis.

Ta hodnotí a uděluje ratingy udržitelnosti dodavatelských a servisních řetězců.

Každým rokem EcoVadis hodnotí 20 000 dodavatelů ze 100 zemí a 150 obchodních sektorů a při své analýze se zaměřuje na 21 kritérií, které se týkají životního prostředí, férových pracovních podmínek, obchodní etiky a udržitelného dodavatelského řetězce.

David Cowell, Vice President Coca-Cola Enterprises, sdělil: „CHEP je vedoucí společností v oblasti udržitelnosti a neustále posunuje hranice inovativních řešení v moderním dodavatelském řetězci. Navíc Coca-Cola a CHEP společně pracují na inovačních projektech, přičemž z poslední spolupráce vznikla kupříkladu nová čtvrt paleta CHEP doplněná o kolečka pro snadnější transport v rámci retailových obchodů.”

Coca-Cola a CHEP také společně vyvinuli program „Dopravní spolupráce”, ve kterém si zákazníci a partneři CHEP vzali za společný cíl, aby nikdy nejezdila prázdná nákladní vozidla po doručení zboží. Proto cestou vždy na nejbližším místě převezmou palety CHEP a v rámci své cesty je doručí na nejbližší potřebné místo.

Toto zlepšení omezuje pohyb prázdných nákladních vozidel na minimum a snižuje náklady na převoz. Za poslední rok program “Dopravní spolupráce” eliminoval tři miliony kilometrů cest prázdných nákladních vozidel a snížil emise CO2 o bezmála 2 946 tun krychlových – stejné množství CO2 pro srovnání vyprodukuje 397 domácností ročně používáním elektřiny.

Michael Pooley, prezident CHEP v Evropě, sdělil: „Jsme poctěni tím, že nám Coca-Cola udělila ocenění za odpovědné a udržitelné chování. Na tento úspěch jsme dosáhli zejména díky spolupráci na udržitelných projektech s našimi partnery a klienty po celé Evropě. Pokud nás takto oceňují naši zákazníci, je to pro nás potvrzením, že jsme se v oblasti udržitelnosti vydali správným směrem.“

 

Zdroj: CHEP

Praha, 5. května 2016