udrzitelnost2024

9. ROČNÍK SEMINÁŘE UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD

V roce 2024 na téma: Jak jsme pokročili?


Místo konání: Magenta Experience Center, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4
Termín konání: 18.6.2024
Registrace: 8:30-9:00

Informace o minulých ročnících jsou k dispozici na: https://retailnews.cz/konference


VÝBĚR Z PROGRAMU

9:00  ZAHÁJENÍ

 

KROK ZA KROKEM UDRŽITELNÝM SMĚREM

 

 • Priority v rámci ESG pro jednotlivé sektory – výsledky výzkumu společnosti Ipsos

Pro každý z 20 sektorů je stanoveno 12 aktivit v rámci jednotlivých pilířů ESG. Prezentace se zaměří na výrobce potravin, potravinářské řetězce, výrobce a prodejce oděvů, obuvi a módy, výrobce a prodejce spotřební elektroniky, nebo třeba i oblast lékáren, tabáku a alkoholu. Součástí prezentace budou také výsledky experimentu s cenovou elasticitou pro udržitelné obaly mycích prostředků na nádobí.

Tereza Horáková, Associate Director a Martina Popenková, Senior Client Director, Ipsos CZ

 

 • Snižování uhlíkové stopy jako zadání pro retail s dopady do celé vertikály

CSRD zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o dopadech společnosti na životní prostředí, lidská práva a sociální standardy – tzv. ESG reportování. Řetězce kótované na burze mají povinnost reportovat podle CSRD od 1. ledna 2024, ostatní velcí obchodníci o rok později. Součástí reportu bude sledování CO2 emisí (Scope 1 až 3). Pro malé a střední podniky, které jsou součástí subdodavatelského řetězce, vznikne požadavek poskytovat data o uhlíkových emisích velkým odběratelům.

Romana Nýdrle, ředitelka pro obchod, SOCR ČR

 

 • Digitální pas výrobku a cirkulární ekonomika

Základním předpokladem přechodu na cirkulární ekonomiku je idea tzv. digitálního pasu výrobku; společně s digitalizací a sdílením produktových dat. Výrazně napomůže i nastupující generace 2D kódů, které mohou nést mnohem větší množství dat, umožní sdílet komplexní data pro potřeby vysledovatelnosti, snižování plýtvání potravinami i měření uhlíkové stopy výrobku.

Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic

 

 • Jak vlnitá lepenka a ambasadoring mění vnímání firmy?

S jako Social (ESG). Lidské zdroje – náborová politika. Vnímání firmy jejím okolím … Ale jak na to, když náš business jsou krabice a náš brand na krabicích reprezentuje číslo 0089 …  Na příkladech vám představíme, jak díky vlnité lepence a ambasadoringu můžete posílit vnímání společnosti, že nejste pouze nudná technická značka, ale „sexy“ zaměstnavatel, který přitahuje mladé talenty z generace Z.

Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM

 

10:45-11:15 – PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

INSPIRACI Z PRAXE PŘINÁŠÍ OBCHOD, VÝROBA I LOGISTIKA

 

 • Udržitelnost musí mít smysl a data

Udržitelnost ovlivňuje v maloobchodě každodenní rozhodování, od spolupráce s dodavateli přes fungování prodejen a zapojení zaměstnanců až po nákupní košík zákazníků. Jak to vypadá v praxi na příkladu klíčové oblasti neplýtvání potravinami.

Jiří Mareček, ředitel pro komunikaci a udržitelnost obchodů Albert

 

 • Voda – náš nejcennější zdroj

Čím je značka renomovanější a oblíbenější, tím více by měla jít příkladem. Spotřebitelé to navíc od ní očekávají. Jak se s touto premisou vypořádat?

Ladislav Jelen, CSR & Community Manager Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 

 • Udržitelnost se skutečným dopadem

Z papíru ve skutečnost. Jak se udržitelná strategie promítá do konkrétních projektů  s dopadem? Proč je nutné snižovat emise metanu? Proč se neobjedeme bez plně cirkulárních obalů ? A jak může i do udržitelnosti nezasvěcený spotřebitel během nákupu velmi snadno poznat, že vybraný produkt pochází od firmy, která naplňuje vysoké environmentální a sociální standardy?

Ivan Holub, manažer udržitelnosti pro střední a východní Evropu ve společnosti Danone

 

 • Komplexní přístup k ochraně klimatu v logistice

Strategie a procesy s cílem snížit uhlíkovou stopu podnikání v logistice. Od zvyšování efektivity procesů přes energetickou efektivitu a cestu k energetické soběstačnosti až po vyvážený mix vozidel na elektropohon a podporu neziskových organizací s významným příspěvkem k ochraně klimatu – náměty k inspiraci, jednotlivě nebo jako celek, a výzva pro společnou práci na ochraně klimatu se všemi zúčastněnými partnery v dodavatelských řetězcích.

Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic

 

 • Best practice z prvních CSRD reportů

CSRD reporting se rychle blíží, mnoho firem se však nadále topí v záplavě nejasností. Implementovat komplexní a poměrně teoretickou legislativu není snadné. Zejména když konkrétní návody na řešení zatím chybí. A proto se s vámi podělíme o naše klíčové CSRD zkušenosti z Nizozemska a odhalíme inovativní postupy nejlépe hodnocených nefinačních reportů roku 2024. Podívejte se na to, co dělají ti nejlepší a jak můžete využít jejich zkušeností.

Alžběta Gabalová, ředitelka pro Českou republiku, Salacia Solutions

 

13:00-14:00     PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

POD TLAKEM LEGISLATIVY I SPOLEČENSKÝCH NOREM

 

 • Udržitelné obchodní centrum – nájemci a dodavatelé

Společnost Unibail-Rodamco-Westfield přijímá stále ambicióznější závazky v oblasti udržitelnosti. Jako provozovatel největších obchodních center však k dosažení svých cílů potřebuje i aktivně zapojit své klíčové obchodní partnery, tedy retailery a dodavatele služeb.  S jakými smluvními i nesmluvními nástroji URW v této oblasti pracuje?

Karolina Šustrová, Head of Leasing Czech Republic & Slovakia

 

 • ESG Reporting – tajný kód k jejich přípravě a jak na nich vydělat

Víte, zda splňuje vaše společnost a vaši dodavatelé kritéria ESG? Ne? Tak si to spočítejte.

Karel Kotoun, výkonný ředitel společnosti Green0meter.studio

 

 • Reuse jako příležitost pro budoucnost:

Do roku 2050 chceme ČR bez zbytečného odpadu. Naše Reuse federace je od roku 2022 průvodcem změny v krajích, městech, firmách a komunitách a hledá ty nejefektivnější cesty k předcházení vzniku odpadu a šetrnému nakládání se zdroji. Jak dohonit Evropu, která má v tématu reuse pár dekád náskok?

Dana Kalistová, předsedkyně České federace nábytkových bank a reuse center

 

15:00-15:30 – NETWORKING U ODPOLEDNÍ KÁVY A ČAJE