Ekologičtí sedláci oslovili studenty hotelových škol ve třech krajích

Biopotraviny a ekologické zemědělství jako hlavní téma vzdělávacího a propagačního projektu  Propagace regionální bioprodukce a spolupráce.

Výrobci biopotravin, sedláci i zástupci ekologických kontrolních organizací oslovili mladé lidi, kteří si jako své budoucí povolání zvolili gastronomii. V roce 2016 se setkali hned ve třech krajích České republiky. Ve Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezském se konaly vzdělávací semináře, na kterých se studenti místních škol mohli seznámit s  ekologickými sedláky a výrobci biopotravin v regionu.

Proč je ekologický systém hospodaření důležitý nejen pro kvalitu potravin, čím se liší od běžného zemědělství, jak probíhá jeho kontrola či jak je možné místní biopotraviny získat, vysvětlovali na hotelových školách samotní zemědělci i výrobci.

Na setkáních se pravidelně potkávali zemědělci jako výrobci biosurovin, studenti gastronomie jako jejich potencionální budoucí odběratelé a zástupci pedagogů, kteří jsou nositeli informací, jež dokážou z dlouhodobého hlediska ovlivnit, kam se bude ubírat nejen česká gastronomie. Zájem o problematiku biopotravin projevila i veřejnost, která se pravidelně seminářů v jednotlivých krajích účastnila.

„Podle charakteristiky zaměření ekologického zemědělství v daném kraji byl obsah seminářů zaměřen dle komodit. Středočeský kraj se seminářem v Poděbradech se blíže věnoval produkci biomléka a bio mléčných výrobků, v Olomouci byly hlavním tématem obilniny a cereálie, a opavský seminář se zaměřil na biomaso,“ upřesnila Andrea Hrablová za Bioinstitut, o.p.s, který projekt realizoval.

Pro mnohé mladé lidi bylo překvapením, že označení bio u potravin upravuje zákon a že napsat tyto tři písmena na obal produktu bez splnění podmínek, ke kterým patří i pravidelná kontrola výrobce, nelze. Stejně tak objevné bylo zjištění, že není třeba shánět suroviny pro přípravu pokrmů ve velkoobchodech, ale že sedláci již disponují kapacitami pro distribuci svých produktů. Účastníci z řad pedagogů ocenili konkrétní informace, které přinesly příběhy sedláků. Propojení teorie s praxí se ukázalo jako velmi efektivní. Zvlášť oceňované byly také ochutnávky bioprodukce – obvykle faremních zpracovatelů, kteří ochutnávky připravili a osobně komentovali.

Z téměř dvou set posluchačů, kteří se seminářů účastnili, tvořili polovinu vždy studenti. „Vedle vhledu do života ekofarem i specifik výroby biopotravin byl významnou přidanou hodnotu networking, který spontánně v průběhu každého setkání probíhal. Díky osobním kontaktům byla zahájena spolupráce mezi školami, zemědělci a odborníky v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin,“ doplnila Andrea Hrabalová. Přínosem bylo i setkání s iniciativami, které se snaží o systémové zapojení místní produkce do školních stravovacích zařízení. Zástupkyně programu Skutečně zdravá škola tedy nemohly chybět. Část publika pak tvořili pracovníci EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) na školách, kteří se zde sami vzdělávali. Představen byl i systém komunitou podporovaného zemědělství.

Každému ze seminářů předcházela i speciální exkurze určená médiím na jednu z místních ekofarem. Regionální novináři tak měli možnost osobně se seznámit se sedlákem, každodenním chodem hospodářství i aktuálními statistickými daty, které se týkaly ekologického zemědělství v daném regionu.

Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizoval Bioinstitut, o.p.s., za podpory Ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s kontrolní organizací KEZ, o.p.s, PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.

Projekt  Propagace regionální bioprodukce a spolupráce probíhal od dubna do listopadu 2016. Realizoval se v Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech, Střední odborné škole obchodu a služeb v Olomouci a Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě.

 

Zdroj: Bioinstitut, o. p. s.

Praha, 20. prosince 2016