Kaufland podniká další kroky k ochraně klimatu a instaluje fotovoltaické elektrárny na své prodejny

V rámci svého závazku k ochraně klimatu a snížení emisí o 80 % do roku 2030 přistoupila společnost Kaufland k realizaci nového projektu. Do prvního čtvrtletí roku 2024 nainstaluje na střechu osmi prodejen fotovoltaické elektrárny (FVE), které pokryjí více než 20 % jejich roční spotřeby. Další systémy pro výrobu solární energie budou postupně přibývat v následujících letech.

Projekt výstavby fotovoltaických elektráren na střechy prodejen umožní těmto obchodním domům snížit spotřebu energie z běžné distribuční sítě. I přestože každá FVE bude mít předpokládaný výkon mezi 250 a 450 kWp, dokáží prodejny vyrobenou energii bez problémů spotřebovat.

Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20 % spotřeby elektřiny na dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby FVE nádherně pohltí a k přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o 2 % energie, které nezužitkujeme přímo na prodejnách, což je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště, říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer.

Kromě aktuální výstavby probíhá také příprava dalších projektů spojených s výrobou solární energie přímo na prodejnách i v distribučním centru v Modleticích. Na jeho střeše by pravděpodobně v průběhu roku 2025 měla vzniknout velká solární elektrárna s výkonem 2,2 MWp. Společnost Kaufland také připravuje statická a technickoekonomická posouzení svých dalších prodejen s cílem instalovat od roku 2025 fotovoltaické elektrárny na zhruba 10 prodejen ročně.

Společnost Kaufland se dlouhodobě zabývá tématy spojenými s ochranou životního prostředí a udržitelností. Od roku 2022 například využívá ve svém provozu tzv. zelenou elektřinu a dlouhodobě pomocí řady projektů vylepšuje vybavení svých prodejen s cílem výrazně snížit emise CO₂ a spotřebu energie. V nových či modernizovaných prodejnách tak běžně využívá LED osvětlení, moderní vzduchotechniku či systém rekuperace tepla z chladících zařízení. Ve spolupráci se společností E.ON investuje společnost Kaufland také do výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily u svých prodejen. Do roku 2026 by mělo ve 41 lokalitách vzniknout více než 200 dobíjecích bodů.

 

Zdroj: FleishmanHillard

Praha, 15. listopadu 2023