Kongres BIOFACH a VIVANESS 2024

Kongres BIOFACH se zaměří na kontroverzní témata v ekologickém sektoru. Kromě transformační síly žen v potravinovém systému jde o vysoce aktuální témata, jako jsou rámcové politické podmínky, budoucnost specializovaného obchodu s biopotravinami a biopotraviny ve společném stravování. Program kongresu VIVANESS nabízí vzrušující pohledy na nejnovější vědecké poznatky a průmysl.

Největší světový kongres pro bio komunitu se bude konat souběžně s kombinovaným veletrhem BIOFACH a VIVANESS ve dnech 13.–16. února 2024. Program kongresu BIOFACH opět odráží palčivá témata ovlivňující bio sektor: Kromě hlavního tématu „Potraviny pro The Future: Women’s Impact on Sustainable Food Systems“, kongres také zaměří pozornost na vysoce aktuální témata, jako jsou politické rámce, budoucnost segmentu bio maloobchodu a používání biopotravin v sektoru stravování mimo domov. Program kongresu VIVANESS nabídne také zajímavé pohledy na aktuální poznatky výzkumu a vývoj v oboru.

V roce 2024 nabízí kongres BIOFACH návštěvníkům spoustu prostoru pro inspirativní sdílení znalostí a vzrušující diskuse na nejméně osmi fórech. Téma letošního kongresu „Potraviny pro budoucnost: Vliv žen na udržitelné potravinové systémy“ je široce rozšířeno na všech fórech a zkoumá transformační sílu žen pro udržitelnější budoucnost potravinového systému na celém světě. Jedním z vrcholů je sekce „Ženy v udržitelných potravinových systémech – jak může agroekologie přispět k rovnosti pohlaví?“. Přednáška, která je součástí fóra BIOFACH, se zabývá otázkou, jak může agroekologie pomoci utvářet potravinový systém, ve kterém jsou si všechny zainteresované strany skutečně rovny. Kromě toho sekce „Gender Respect Gap in Scientific Communication“ ve Vědeckém fóru poskytuje pohledy do výzkumného prostředí. V rámci moderované diskuse se renomované vědkyně, které v Německu provádějí výzkum ekologické transformace zemědělství a potravinového systému, sdílejí své zkušenosti s výhradami, se kterými se ženy musí potýkat ve vědecké aréně, a diskutují o tom, co je třeba do budoucna změnit.

Dvě fóra pro společné stravování a stravování mimo domov

BIOFACH si uvědomuje potenciál vládní strategie začlenění většího množství biopotravin do stravování mimo domov a letos bude tento stále důležitější trh pokrývat více než kdy jindy. Veletrh svým novým HoReCa – GV & Gastro fórem v pavilonu 3A představuje kongresový program specifický pro cílovou skupinu a vytváří prostor pro přenos znalostí a informací a diskuse mezi poskytovateli a uživateli. Program se zaměřuje na vývoj trhu v Německu a zbytku Evropy, nové německé nařízení o ekologickém stravování mimo domov (Bio-AHVV), nutriční transformaci kuchyně a regionální řetězce s přidanou hodnotou.

Fórum STADTLANDBIO se bude věnovat také důležité problematice biopotravin v segmentu společného stravování. STADTLANDBIO, které je letos poprvé integrováno do kongresu BIOFACH jako fórum, nabízí workshopy a prezentace své dlouhodobé cílové skupině komunitních zařízení. Fórum prozkoumá způsoby, jak mohou města a obce propagovat vysoce kvalitní, ale nákladově efektivní možnosti organického stravování v zařízeních komunitního stravování a zároveň podporovat regionální výrobce. Mezi probíraná témata bude patřit stav zákona o veřejných zakázkách a strategie, jak zvýšit nadšení hostů pro výběr biopotravin.

Obchody s biopotravinami a nezávislí maloobchodníci jako páteř biosektoru

Rok 2023 skončil pro prodejce bio specialit pozitivně:

Jak oznámila BNN (Německá asociace ekologických zpracovatelů, velkoobchodů a maloobchodníků) na začátku prosince 2023, růst tržeb v segmentu bio maloobchodu je od června 2023 opět trvale pozitivní. Zasedání na fóru Fachhandel (v němčině) budou prozkoumejte budoucí výzvy pro bio maloobchodníky a koncepty, jak se s nimi vypořádat. Na programu jsou témata jako vývoj trhu, nové komunikační a marketingové nástroje a nábor nových zaměstnanců. Protože jedna věc je jistá: cíle německé vlády 30% ekologického zemědělství do roku 2030 lze dosáhnout pouze prostřednictvím silného ekologického maloobchodního sektoru s jeho regionálními dodavatelskými řetězci a malými a středními podniky.

Relace „Ženská síla v maloobchodě s potravinami: Jsou ženy hybatelem udržitelnosti a biopotravin? prozkoumá status quo a budoucí příležitosti v segmentu organického a nezávislého maloobchodu. Důraz bude kladen na korelaci mezi vedením žen a nárůstem biopotravin a udržitelnými postupy na trzích.

kongres VIVANESS

Na mezinárodním kongresu VIVANESS se budou projednávat špičkové otázky ovlivňující přírodní a organickou kosmetiku a sektor osobní péče a poté je hlouběji prozkoumat ve dvou doprovodných interaktivních workshopech v každý den akce. Program pokrývá současnou celkovou výkonnost trhu a další témata relevantní pro budoucnost odvětví. Jedním z vrcholů je vědecká prezentace „Přírodní vůně zvyšující náladu: emocionální účinky vůní v kosmetických produktech“, která vysvětluje, do jaké míry mohou mít určité vůně pozitivní vliv na emoční pohodu. Panel na téma „Jaké příležitosti pro úspěšnou správu značky nabízí Meta a další digitální platformy v éře budování komunity a ekonomiky tvůrců?“ bude diskutovat o využití digitálních médií pro úspěšné řízení značky.

Kongres BIOFACH a VIVANESS poběží souběžně s veletrhem v Norimberku od 13. do 16. února 2024. Mnohé ze zasedání budou k dispozici také online. Ve všech čtyřech dnech (úterý až pátek) akce budou zúčastněné strany z oboru zkoumat vysoce aktuální otázky a budoucí vývoj na osmi fórech kongresu BIOFACH – BIOFACH, udržitelnost, politika, věda, zemědělství, Fachhandel, STADTLANDBIO a HoReCa – a na kongresu VIVANESS.

 

Zdroj: BIOFACH a VIVANESS 2024

Praha, 10. února 2024