Otevřelo se nové logistické centrum potravinových bank

Dne 31. března 2022 bylo slavnostně otevřeno nové logistické centrum České federace potravinových bank. V areálu budou v budoucnu situovány i sklady Potravinové banky pro Prahu a Potravinové banky Central.

Nový areál potravinových bank má více než 3000 m2 a přes 1000 paletových míst. Vzhledem k zvýšenému obratu v době krize na Ukrajině je v současné době logistické centrum již v plném provozu a potravinovou pomoc do něj dovážejí nejen obchodní řetězce, ale i stovky producentů, firem i drobných dárců.

Nákup logistického centra byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finančně přispěla také společnost PENNY Market ČR.

Slavnostního otevření se účastnili čestní hosté. Za Ministerstvo zemědělství popřál hodně štěstí novým prostorům pan ministr Zdeněk Nekula, který přislíbil podporu provozu potravinových bank i do dalších let. Ministerstvo životního prostředí zastupoval náměstek pan Jan Kříž. Pan náměstek vyzdvihl roli potravinových bank jako bojovníka proti plýtvání. Za obchodní sféru se pak účastnili i zástupci předních obchodních řetězců, které podporují a zásobují potravinové banky za velké podpory Svazu obchodu a cestovního ruchu, jehož prezident pan Tomáš Prouza byl také jedním z řečníků.

Celou akcí provázela moderátorka a herečka Ester Janečková.

Otevření logistického centra bylo oproti původnímu plánu už jen formální, jak uvedla ředitelka České federace potravinových bank paní Veronika Láchová: „Vzhledem k urgentnosti situace a potřebě velkých skladových obratů jsme museli neplánovaně začít prostory využívat již před několika týdny. Příjem a výdej potravin v posledních týdnech byl opravdu enormní, zejména v důsledku příchodu velikého množství uprchlíků na naše území.“

 

Zdroj: www.potravinovebanky.cz

Praha, 1. dubna 2022