Potravinářská komora ČR volila prezidenta

Potravinářskou komoru povede další čtyři roky prezident Ing. Miroslav Toman, CSc. Rozhodlo o tom dnes ve volbách nové Představenstvo Potravinářské komory ČR.

Výrazně posílilo i nově zvolené Představenstvo Potravinářské komory, ve které nechybí majitelé a zástupci nejvýznamnějších potravinářských podniků v České republice (majitel Madeta, a. s. Milan Teplý, předseda představenstva Maso Uzeniny Písek Čestmír Motejzík, majitel Interlacto Group Oldřich Gojiš, generální ředitel TTD Dobrovice Oldřich Reinbergr, generální ředitel Hamé, s. r.o. Martin Štrupl nebo generální ředitel Penamu, a. s. Jaroslav Kurčík). Větší zapojení těchto představitelů potravinářského sektoru do aktivit Komory přinese nepochybně další posílení postavení Potravinářské komory vůči domácím a zahraničním subjektům.

Ve své další činnosti chce PK ČR navázat na svoje aktivity v uplynulém období. Jde zejména o důsledné dodržování zákona o významné tržní síle a vymáhání postihů za jeho porušení. Potravinářská komora ČR je připravena v tomto ohledu i nadále zastupovat své členy.

V dalším období chce PK ČR ještě intenzivněji podporovat inovace a investice v potravinářském a zpracovatelském průmyslu, ať už tlakem na posilování objemu financí v dotačních titulech nebo pobídkami k účasti v evropských i národních projektech zaměřených na inovace. Je zcela zřejmé, že bez inovací a investicí do technologií nejsme schopni na evropském trhu konkurovat.

K nejdůležitějším úkolům Potravinářské komory ale patří i nadále důrazná a intenzivní propagace a podpora kvalitních českých výrobků, stejně jako tlak na posílení ochrany českého trhu. „V době, kdy na český trh masivně proudí do obchodních řetězců přebytky ze zahraničí, ať už jde o mléko, vepřové nebo drůbeží maso či vejce, a naši výrobci kvalitních potravin mají čím dál menší podíl na domácím trhu, je nezbytně nutné zavést intenzivní systémové kontroly dovozů výrobků často pochybné kvality za predátorské ceny. Inspirací nám může být i náš partner v rámci V4 – Maďarsko, které současnou krizi řeší nejen snížením DPH u potravin, ale také státním tlakem na obchodní řetězce a povinností pro řetězce prodávat především domácí, maďarské potraviny,“ uvedl nový prezident PK ČR Miroslav Toman a pokračoval: „Jako správnou cestu, jak upozornit na kvalitní a české výrobky, tak vidí PK ČR např. v zavedení cechovních norem, které máme v současné době ve spolupráci s firmami a svazy připraveny prakticky pro všechny skupiny výrobků a s firmami jednáme dnes o přihlašování konkrétních výrobků k normám. Cechovní normou tak bude dostávat spotřebitel další bonus – kromě informace o původu, také informaci o kvalitě.“

 

Zdroj: Potravinářská komora ČR

Praha, 29. května 2016