Společnost GXO navázala partnerství s logistickými asociacemi v České republice, Polsku a Rumunsku

GXO Logistics, Inc. poskytovatel smluvní logistiky oznámil uzavření strategických partnerství s polskou organizací Supply Management Leaders, Českou logistickou asociací a usiluje o podobnou dohodu s organizací Arilog v Rumunsku.

„Tato partnerství jsou pro nás obrovskou příležitostí podělit se o naše znalosti z oblasti logistiky a představit osvědčené postupy prostřednictvím průmyslových konferencí a workshopů, prohlídek našich logistických center či výuky ve školách,“ řekl Jean Luc Bessade, výkonný ředitel GXO pro střední a východní Evropu. „Naši odborníci na logistiku si vyměňují názory, zkušenosti a znalosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce s dalšími experty v tomto odvětví. Jsme tedy potěšeni, že můžeme být součástí tohoto produktivního a vzájemně prospěšného vztahu.“

Společnost GXO působí ve střední a východní Evropě od roku 2001 a provozuje více než dvě desítky logistických center po celém Polsku, České republice a Rumunsku s přibližně 2 500 zaměstnanci a téměř 700 000 m2 skladových prostor. Nová strategická partnerství posílí přítomnost GXO na těchto důležitých trzích.

Andrzej Zawistowski, člen představenstva polské organizace Supply Management Leaders, řekl: „Vítáme GXO do našeho sdružení jako člena, který přináší mezinárodní rozměr a know-how získané ze spolupráce s klienty zastupujícími hlavní průmyslová odvětví. Naším posláním je vybudovat v Polsku centrum kompetence dodavatelského řetězce v evropském měřítku a věříme, že GXO významně přispěje k posílení našeho prostředí a zvýšení zájmu o logistiku.“

Společnost GXO využívá své odborné znalosti a zkušenosti k vývoji špičkových automatizovaných řešení, čímž otevírá plný potenciál logistiky pro místní i mezinárodní zákazníky v oblasti e-Commerce, módy, rychloobrátkového zboží (FMCG), potravin a nápojů a maloobchodu, a příspívá k rozvoji logistiky v České republice, Polsku a Rumunsku.

Václav Cempírek, prezident České logistické asociace, řekl: „Naším hlavním posláním je již téměř 30 let vytvářet a rozvíjet prostředí zaměřené na nejdůležitější logistická témata a jejich uplatnění v obchodní realitě. Věříme, že společnost GXO přispěje k posílení naší sítě a rozvoji zájmu o logistiku.”

Adriana Palasan, Founding Member and Arilog Vice President & ELA representative, said, “This year ARILOG is celebrating its 20 year anniversary. We are happy to celebrate this milestone together with GXO as a full member of our organization and together to continue to promote professional education in the supply chain, best practices and communication among all our members.”

GXO poskytuje velkou škálu logistických služeb, včetně skladování, přípravy objednávek, e-Fullfillment, řízení vratek, logistiky s řízenou teplotou, co-packing a služeb s přidanou hodnotou, čímž vytváří široký výběr kariérních příležitostí pro čerstvé absolventy i pro zkušené profesionály.

Adriana Palasan, zakládající členka a viceprezidentka rumunské logistické asociace ARILOG řekla: „V letošním roce ARILOG slaví 20 let od svého založení. Jsme rádi, že můžeme oslavit tento milník společně s GXO jako řádným členem naší organizace a společně pokračovat v podpoře odborného vzdělávání v prostředí dodavatelských řetězců, osvědčených postupů a komunikace mezi všemi našimi členy.“

 

Zdroj: GXO

Praha, 17. května 2022