Unikátní hospodaření s dešťovou vodou v logistickém areálu na D1 boduje

Dešťová voda se již poměrně často využívá v moderních budovách třeba na zalévání venkovní zeleně nebo jako tzv. šedá voda. Developer UDI Group ale jako první v Česku začal dešťovou vodu ze střech přečišťovat a využívat ji jako pitnou vodu. Tohle unikátní řešení, které zásobuje pitnou vodou tři čtvrtiny celého logistického areálu Sázava Logistics Park na D1, nyní získalo stříbrnou medaili v soutěži Impuls odborného časopisu Logistika. Řešení zaujalo také studenty Integrované střední školy technické v Benešově, kteří si ho vybrali do svého studentského projektu v rámci mezinárodní soutěže Enersol.

„Voda je nenahraditelná, a proto jsme se na hospodaření s ní zaměřili. Investovali jsme 20 milionů korun do úpravny, která je schopna vyrobit ročně 8700 m3 pitné vody z dešťovky, kterou zachytáváme na jedné ze střech areálu,“ vysvětlila ředitelka strategie developera UDI Group Marcela Fialková. „Zařízení se nám velmi osvědčilo. Proto zvažujeme, že podobné řešení využijeme také v nově budovaném Logistickém centru Přehýšov na D5. Tam buď využijeme podobnou úpravnu, nebo budeme zachytávanou dešťovou vodu využívat alespoň jako tzv. šedou vodu,“ dodala.

Dešťová voda z největší ze střech areálu je zachytávána v akumulační nádrži. Poté je čerpána do úpravny, kde se upravuje na kvalitu pitné vody dle příslušné vyhlášky. „Voda je nejprve mechanicky přečištěna, potom pokračuje na sérií tlakových filtrů s různými médii a technologií membránové ultrafiltrace, která je schopna zachytit viry i bakterie. Upravená voda pak prochází přes filtr s polovypáleným dolomitem, kde dojde k její mineralizaci. Následně je hygienicky zabezpečena, a pak čeká v podzemních nádržích na využití v koupelnách a kuchyňkách logistického areálu,“ vysvětlila fungování úpravy technoložka Lucie Báborská z firmy Asio Tech, která řešení pro UDI Group navrhla. Unikátnost úpravny a její rozsah a efektivitu ocenili porotci odborné soutěže Impuls časopisu Logistika 2. cenou v kategorii Top developerské řešení.

Ojedinělé řešení zaujalo také studenty Integrované střední školy technické v Benešově, kteří si projekt umístěný v blízkém regionu vybrali do mezinárodní environmentální soutěže Enersol. „Jde o soutěž, která má 20letou tradici. Zabývá se úsporami všeho druhu od energií, přes vodu až po recyklace a obnovitelné zdroje,“ vysvětlil učitel elektro oborů školy Milan Kalous. „Projekt jsme si vybrali proto, že je unikátní. Je blízko naší školy a takové řešení je jediné v republice. Zachytávat vodu, aby se neplýtvala, a potom ji znovu používat, to je upřímně geniální,“ řekl student školy a účastník soutěže Enersol Richard Kohel při prohlídce Sázava Logistics Parku.

„Škole jsme nabídli nejen součinnost v podobě detailních informací o úpravně, ale zhruba třicítce studentů jsme zajistili exkurzi do areálu a setkání s odborníky, kteří se podíleli jak na návrhu, tak na výstavbě a realizaci, a také s těmi, kdo dnes celou úpravnu obsluhují a provozují. Studenti měli možnost se zeptat na vše, co je zajímá nejen ohledně hospodaření s vodou, ale i na detaily provozu tak velkého logistického areálu. Samozřejmě také měli šanci upravenou vodu z dešťovky ochutnat v kuchyňce jednoho z nájemců – třídírny logistické společnosti WEDO. Studenti byli docela překvapeni velikostí areálu a efektivitou celého provozu,“ dodala ředitelka strategie developera. „Studentům držíme palce a přejeme úspěšnou reprezentaci,“ dodala Fialková. Vybraní zástupci školy budou projekt prezentovat porotě soutěže Enersol na jaře příštího roku.

Sázava Logistics Park byl slavnostně otevřen v červnu 2023. Skupina UDI Group zde vybudovala čtyři haly o celkové ploše 50 tisíc m2. Dnes v nich sídlí třídírna logistické firmy WEDO, Marimex, Emons a Nagel Group. Developer do areálu, který má environmentální certifikaci BREEAM, investoval přes jednu miliardu korun.

 

Zdroj: Urban Developers and Investors Ltd. Group

Praha, 30. prosince 2023