Změny ve vedení společnosti dm

k 30. září 2021 uzavřel Gerhard Fischer pracovní kariéru a odešel z pozice předsedajícího jednatele společnosti dm Česká republika. Pod jeho vedením se dm drogerie markt stala jedničkou na českém drogistickém trhu.

Svou kariéru v dm zahájil v roce 1982, kdy nastoupil na pozici oblastního manažera rakouské dm. V letech 1992-1996 působil jako poradce dm drogerie v Čechách a na Slovensku. Od roku 1996 je jednatelem dm Česká a Slovenská republika. Od roku 2004 se plně věnoval rozvoji dm Česká republika. Velmi si vážíme práce, kterou v dm odvedl, a přejeme hodně štěstí v další životní etapě.

V souvislosti s ukončením aktivní pracovní kariéry dochází k organizačním změnám ve vedení společnosti. Jednatelky Martina Horká a Markéta Kajabová přeberou vedle své stávající zodpovědnosti za resorty a regiony, které v současné době vedou, pracovní úkoly a zodpovědnost pana Fischera jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Nově bude etablováno širší vedení společnosti, které se rozroste o další 3 členy. Josef Razím zodpovídá za oblast IT, Jiří peroutka za oblast komunikace a Michaela Zikmundová za oblast vedení sortimentu. Takto vytvořená hierarchie si klade za cíl prohloubit spolupráci zástupců těchto odborných oddělení na mezinárodní úrovni a využít znalosti odborných oddělení pro strategické rozhodování. Nové uspořádání má vést k zajištění stability společnosti dm a zároveň k zajištění kontinuity dalšího rozvoje při neustále se měnících podmínkách.

 

Zdroj: dm drogerie markt s.r.o.

Praha, 2. října 2021