Jak změnit ztrátu v zisk?

Otázka, jak dosáhnout dlouhodobě udržitelného zisku, prolíná celým dvoudenním programem konference Retail Summit 2015. Přesto se organizátoři rozhodli věnovat cestám k zisku i samostatnou diskusní sekci. Ziskovost maloobchodu u potravinářského zboží podle údajů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR dlouhodobě dosahuje pouhých 1–2 %, což je méně než u výrobců.

Průměrná marže na dosažených tržbách za zboží od roku 2008 podle ČSÚ kolísá mezi 23 a 24 %. Dle statistik ČSÚ se přitom marže velkých obchodních řetězců zásadně neliší od průměru v celém maloobchodě. Marže však není zisk, jak připomínají obchodníci i statistici, a tak je nutné vzít při 1–2% ziskovosti v úvahu, že ziskově úspěšné obchodníky „více než bohatě“ vyvažují ti, kteří se pohybují v červených číslech.

Ziskovost jako klíčové slovo

„Jde o logické rozhodnutí, protože téma řádového zlepšení ziskovosti maloobchodu je v našich podmínkách zcela zásadní. Maloobchodní firmy podnikající v ČR i v dalších zemích střední a východní Evropy se až na čestné výjimky stále potýkají s velmi nízkou ziskovostí či dokonce se ztrátami.

Po úspěšné diskusi na toto téma na minulém ročníku Retail Summitu jsme se rozhodli na možnosti zvyšování obratu a/nebo snižování nákladů podívat znovu, s novým týmem zajímavých panelistů. Diskuse se zaměří jak na strategická témata (firemní akvizice a následná integrace, efekty lepší spolupráce mezi dodavatelem a obchodníkem, celková restrukturalizace firmy), tak na konkrétní cesty zvyšováni výnosů a snižováni nákladů (využití mobilních technologii, lepší pochopení zákazníků, tvorba jednorázových prodejních míst / pop-up stores).

Pozornost bude věnována i vysoce aktuálnímu tématu připravované daňové evidence tržeb, která by se v případě nezvládnutí mohla pro obchodní firmy stát příčinou neúnosných dodatečných nákladů,“ říká Tomáš Krásný, Regional Lead, CEE-META, GfK, který je moderátorem této sekce.

„Debata půjde v řadě směrů „až na dřeň“ problému: tvoří retaileři zisk prostřednictvím obchodního podnikání nebo se zaměřují jen na vybírání různých poplatků od dodavatelů? Nepřicházejí obchodníci (i jejich dodavatelé) o spoustu peněz tím, že jejich vzájemný vztah je kampaňovitý až křečovitý a postrádá jakoukoliv dlouhodobost a strategičnost?

Dá se vůbec v podmínkách saturovaného trhu zvyšovat výnosy? Není tak cesta k zisku jen otázkou systematického snižování nákladů? Jak zvládnout akvizici tak, aby 1+1 bylo (alespoň) 2,“ předestírá T. Krásný očekávaná témata diskuze. V diskusi vystoupí zástupci obchodních firem Jaroslav Paděra, generální ředitel Hornbachu a Jan Ambrož, viceprezident Aholdu zodpovídající za integraci Sparu.

Výrobce spotřebního zboží bude reprezentovat Jiří Vlasák, marketing manažer Kofoly, diskuse se dále zúčastní Martin Dzúr, jednatel MediaServisu, Radek Hartman, generální ředitel U&Sluno, Lucie Moschella, Business Development Manager firmy Touax, Michal Tomčík, zakladatel BonBon apps, a Stanislav Zrcek, Managing Director společnosti Wincor.

 

ek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.