Obchod je nutno brát jako celek

Důležitý zaměstnavatel a spolutvůrce HDP, přesto je obchod příkladem oboru, jehož image pokulhává za reálnými výsledky. Proč? Nad tím se musí zamyslet obor sám. „Rok 2014 přinesl příznivý ekonomický vývoj. Růstu HDP významně přispívá průmysl 33 %, ale i druhá nejvýznamnější položka, kterou je v poslední době na významu nabývající sektor obchodu s 18 %. Navíc sektor obchodu je po průmyslu druhým nejvýznamnějším sektorem z pohledu zaměstnanosti v ČR se zhruba 700 000 pracovníky,“ uvedl na dubnové tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Podíl sektoru obchodu tak na celkové zaměstnanosti přesahuje 14 % a včetně podnikatelů (OSVČ) pak podíl obchodu na celkové zaměstnanosti dosahuje až 18 %.

Z celkového počtu zaměstnanců sektoru obchodu tvoří téměř polovinu (46 %) zaměstnanci sekce maloobchodu. Desítka největších zaměstnavatelů v této sekci zaměstnává 36 % pracujících v maloobchodě.

Průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví obchodu v roce 2014 dosáhla v roce 22 879 Kč a je tak je pod celostátním průměrem, který činí 25 608 Kč. V roce 2014 dosáhla 22 879 Kč. Průměrné hrubé měsíční mzdy se v jednotlivých sekcích výrazně liší. Nejvyšší úrovně dosahují ve velkoobchodě (27 866 Kč), v maloobchodě to bylo 18 196 Kč. Nejnižší mzdy jsou v maloobchodě s méně než 250 zaměstnanci (15 963 Kč). V případě maloobchodních firem s více než 250 zaměstnanci, je jich zhruba sto, průměrná mzda činila 20 449 korun.

Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy HDP minus daně a dotace v České republice dosáhla v minulém roce 3 861 mld. Kč. Sektor obchodu, dopravy a ubytování se na HPH podílel téměř 18 % (692 miliard Kč).

Po sektoru průmyslu (33 %) je obchod druhým nejdůležitějším sektorem z pohledu podílu na HPH a tvoří více než 10 % HPH české ekonomiky.

„Maloobchod v České republice patří k jedněm z nejvyspělejších v Evropě, využívá veškeré moderní technologie a zavádí mnoho nových trendů. Mezi jednotlivými obchodníky je velká míra konkurence, která přináší prospěch hlavně spotřebiteli, který získá v konečném efektu maximálně výhodnou cenu,“ řekla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Obchodníci se, jak připomíná, také aktivně podílejí na exportu. Jen desítka největších obchodníků vyvezla v minulém roce potraviny za 20 miliard korun, především do zemí Evropské unie.

Obchodníci investovali přes 600 miliard

V České republice si zákazníci během posledních dvaceti let zvykli nakupovat v moderních prodejnách a obchodních centrech, které vyrostly většinou tzv. na zelené louce. Obchodní síť v ČR je dnes jedna z nejmodernějších v Evropě. Ke špičce patříme i v podílu prodejní plochy v přepočtu na obyvatele, která činí cca 1,5 m2.

Investice do rozvoje obchodní sítě v českém maloobchodě i velkoobchodě dosáhly od roku 1993 přes 600 mld. Kč. Přímé zahraniční investice v průmyslu činily přes 850 mld. Kč, uvádí pro srovnání Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Největšími investory v obchodu jsou velké nadnárodní řetězce. Investice deseti největších maloobchodních společností tvořily 60 % (přes 350 mld. Kč) z uvedených 600 miliard Kč.

Tržby v obchodě dosáhly v roce 2014 přibližně 3 600 mld. Kč. Tržby za automobily tvořily v sekci obchodu 11 %. Velkoobchod se na tržbách podílel 62 %. Podíl tržeb maloobchodu dosahoval 27 %, více než z poloviny se na nich podílely malé a střední podniky.

V posledních letech dochází ke změnám v rozložení jednotlivých prodejních kanálů, a to ve prospěch internetového prodeje. Tržby e-shopů byly v roce 2014 2,5 krát vyšší než v roce 2008 a na celkových tržbách se podílely 7,1 %. Tržby z e-shopů stouply v roce 2014 o téměř 9 miliard oproti roku 2013.

Čtyřčlenná domácnost utratí v obchodě měsíčně 24 tisíc

Pozitivem v roce 2014 je i fakt, že došlo k mírnému růstu spotřebních vydání domácností, které představují jeden z hlavních faktorů hospodářského růstu. Meziroční nárůst spotřeby domácností vydané v rámci maloobchodu dosáhl téměř 2 %.

Průměrná česká domácnost utratí ročně na osobu více než 120 tisíc Kč. Ve struktuře spotřeby tvoří maloobchodní položky celých 60 %. Výdaje za maloobchodní položky na osobu a rok dosahují více než 73 500 Kč. Průměrná čtyřčlenná domácnost pak utratí v maloobchodě měsíčně více než 24 tisíc Kč.

Podíly jednotlivých sektorů na HPH v roce 2014

Podíly jednotlivých sektorů na HPH v roce 2014
Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / SOCR ČR

 

Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / SOCR ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.