Právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je zdrávo

Příliš striktní regulace může brzdit hospodářský růst

Okurková sezona se letos nekoná. Prvním čtením v červenci prošly novela zákona o významné tržní síle a zákon o elektronické evidenci tržeb.

O tom, jak vnímá právní prostředí v České republice, jsme hovořili s Bořivojem Líbalem, řídícím partnerem mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

V současné době jsou v různé fázi legislativního schvalovacího procesu z pohledu obchodu dvě velmi významné normy: novela zákona o významné tržní síle a zákon o elektronické evidenci tržeb.

 

Jsou opravdu potřeba – bráno pohledem právníka – nebo bychom vystačili se stávající legislativní úpravou?

Určitá míra regulace podnikatelského prostředí je jistě potřebná, to je asi neoddiskutovatelné. Novela zákona o významné tržní síle měla původně poskytovat ochranu malým a středním dodavatelům potravin proti velkým řetězcům, což je chvályhodným záměrem zavést procesy proti zneužívání, ale je otázkou, jestli v konečném důsledku nebude chránit jen užší skupinu velkých dodavatelů před vynucováním nepřiměřených smluvních podmínek.

Zákon o elektronické evidenci tržeb má zamezit daňovým únikům a zlepšit výběr DPH, jedná se o regulaci trhu, která bude nákladná jak pro stát, tak pro podnikatelské subjekty a posílí pochopitelně kontrolní pravomoc státu, což však v konečném důsledku může přinést alespoň malou naději na snížení daňové zátěže pro některé subjekty.

Otázkou na ekonomy je, zdali půjde o tak velké příjmy do rozpočtu, aby to ospravedlnilo například snížení DPH pro skupinu, na kterou se vztahuje elektronická evidence tržeb.

Podívejme se nyní na oba zákony, které mají početné tábory příznivců i odpůrců, odděleně. Co byste pochválil a naopak vytkl chystané elektronické evidenci tržeb?

Přínosem zákona o elektronické evidenci tržeb je jistě usnadnění výběru DPH a zpřehledněním prostředí „skutečných“ plátců.

Nevýhodou jsou nezbytné náklady podnikatelů a možná administrativní zátěž jejich činnost. Stále nedořešenou otázkou je také ochrana osobních údajů.

Co byste pochválil a naopak vytkl novele zákona o významné tržní síle?

Novela především zdokonaluje nedostatky původního zákona v procesní oblasti. Dále také zpřesňuje pojmy jako významná tržní síla a její zneužití.

Neupravuje však všechna sporná a nejasná ustanovení, navíc dopadá pouze na dílčí část dodavatelů a nekoncepčně opomíjí další odvětví trhu jako například výrobce drogistického zboží.

Je opravdu potřeba vztah dodavatele a odběratele takto striktně regulovat?

Nastavení jistých podmínek vztahů dodavatele a odběratele je nutností, v určitých případech je potřeba chránit slabší stranu před jejím zneužíváním, avšak vždy je potřeba uvážit možné budoucí dopady a zvážit formy dané úpravy.

Příliš striktní regulace může vést k brzdění hospodářského růstu.

Jako logická námitka proti stávající novele se jeví její zaměření pouze na řetězce, resp. obchodníky s potravinářským sortimentem, opomíjí naopak oblast non-foodu i dalších ekonomických oblastí, kde se řeší vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. Jak si to lze vysvětlit?

Zákon se již od svého počátku zabývá oblastí potravin, novelou se na tom moc nemění. Je pravdou, že i v jiných odvětvích dochází k obdobným problémům, kvůli kterým tento zákon vznikl.

Nejvíce viditelné to může být na příkladu samotných potravinářských řetězců, které prodávají i nepotravinové zboží. Jedná se prakticky o totožné dodavatelsko-odběratelské vztahy, které se zákonem neřídí pouze kvůli charakteru výrobku. Dle mého názoru se jedná pouze nekoncepčnost zaměření zákonodárce.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním čísle časopisu Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.