České bio: malý trh s věrnými zákazníky

Pro bio stále hlavně do řetězců

Za biopotraviny utratili Češi v roce 2013 téměř 2,7 mld. Kč, což představuje v porovnání s rokem 2012 nárůst o 9,5 %. I přes růstový trend však spotřeba biopotravin ve srovnání se sousedními zeměmi jako je Německo nebo Rakousko zůstává nízká, necelých 200 Kč na obyvatele a rok.

Podle Zprávy o trhu s biopotravinami, kterou vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), tak zůstává podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů pod jednoprocentní hranicí (0,71 %).

Podpora spotřeby domácích biopotravin je podle ministerstva zemědělství jedním z hlavních úkolů nadcházejícího „Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2020“, který by měl být schválen koncem roku 2015. K rozvoji ekologického zemědělství a výroby biopotravin by měla v letošním roce přispět i pokračující podpora státu ve formě dotací na ekologicky obhospodařované plochy a zvýhodnění pro výrobce biopotravin v rámci nového Programu rozvoje venkova na období let 2015 – 2020.

V roce 2013 dosáhl obrat trhu s biopotravinami téměř 2,7 mld. Kč. Z toho spotřeba potravin ekologického zemědělství v ČR činila 1,95 mld. Kč a vývoz vzrostl přibližně na 774 mil. Kč. Z celkové spotřeby obrat v maloobchodě činil 1 745 mil. Kč, ve veřejném stravování 28 milionů (v roce 2012 to bylo 20 mil. Kč) a obrat přímého prodeje dosáhl 172 mil. Kč.

Vývoz biopotravin směřoval z ČR převážně do zemí EU (95 %). Největší objem biopotravin (200 mil. Kč) byl vyvezen do ostatních zemí EU nesousedících s ČR a dále pak do Rakouska (167 mil. Kč) a Německa (146 mil. Kč).

V České republice působilo k 30. 6. 2015 celkem 4220 ekologických zemědělců, 519 výrobců biopotravin, 383 distributorů, 15 ekologických chovatelů včel a 21 chovatelů ryb a dále např. tři ekologičtí pěstitelé hub.

Posílí přímý prodej biopotravin?

„Trh s biopotravinami v České republice každoročně roste. Vyplývá to nejen ze statistických dat. Potvrzují to i ekologičtí sedláci, kteří biopotraviny produkují. Dá se říci, že nemají problém prodat biopotraviny, které vyrobí. Předpokládáme, že v příštích letech dojde k drobnému odklonu zájmu biospotřebitelů od nakupování v supermarketech a na významu získá přímý prodej.

Přestože ekologické zemědělství není alternativním způsobem produkce, alternativní způsoby prodeje mají právě u biopotravin lidé rádi, a to ať se již jedná o prodej ze dvora nebo bedýnkový systém. V tomto ohledu je třeba zmínit i pozitivní fakt, že s rozvojem faremního zpracování, roste i šíře nabídky bioproduktů,“ komentuje vývoj trhu Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který sdružuje 606 členů, z čehož je 50 bioprodejen.

Nejvíce biopotravin však nakoupí podle zprávy ÚZEI čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, a to 63,9 % za 1,24 mld. Kč. Následují prodejny zdravé výživy a biopotravin (16,6 %). Nárůst o téměř 9 % zaznamenal podíl přímého prodeje.

Pokud jde o kategorie potravin, největší objem prodejů zaznamenaly „Ostatní zpracované potraviny“ (33% podíl, přičemž 30 % tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Na druhém místě je kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (18,2 %), pak „Ovoce a zelenina“ (16,1 %, zahrnující ovocné a zeleninové šťávy).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním čísle časopisu Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.