Daň z přidané hodnoty

Plátci daně

Vzhledem k tomu, že většina podnikatelů a společností se dříve nebo později stává plátcem daně z přidané hodnoty a s problematikou daně z přidané hodnoty se setkáváme na každém kroku, budeme se v několika následujících příspěvcích zabývat právě DPH. Plátcem daně se může stát osoba povinná k dani dobrovolně nebo povinně ze zákona.

Povinně se stane plátcem daně osoba uskutečňující ekonomickou činnost a to překročením obratu 1.000 000 Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců, nebo členstvím ve sdružení, kde jeden ze členů je plátcem DPH, nabytím majetku privatizací nebo prodejem obchodního závodu, nebo pokračováním v podnikání po zemřelém plátci.

Osoba identifikovaná k dani

Identifikovanou osobou se stane fyzická nebo právnická osoba neplátce DPH, pokud pořídí zboží z Evropské unie v celkové hodnotě nad 326 000 Kč, nebo pořídí služby, zboží s instalací nebo montáží, nebo dodá zboží soustavami nebo sítěmi, od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku. Osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku je zahraniční osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku provozovnu, nebo která nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání, ani provozovnu. Identifikovaná osoba je povinna se registrovat do 15 dní ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou, tj. ode dne kdy obdržela zboží či službu.

Příklad

Fyzická osoba nepodnikatel bude nabízet v tuzemsku pro španělskou společnost služby. Za realizované služby bude od španělské společnosti dostávat provize. Po obdržení první provize od španělské společnosti se stává tato fyzická osoba osobou identifikovanou k dani a je povinna se do 15 dní registrovat k DPH.

Fyzická osoba, nepodnikatel se může stát plátcem daně i pouze tzv. jednorázově a to v případě, kdy si pořídí nový dopravní prostředek ze země EU. Tato osoba je povinna předložit daňové přiznání včetně kopie daňového dokladu o pořízení dopravního prostředku do 10 dnů od pořízení tohoto dopravního prostředku. V tento moment je třeba si ujasnit, které dopravní prostředky jsou považovány jako nové. Za tento dopravní prostředek je považováno vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km.

Novým dopravním prostředkem mohou být i loď delší než 7,5 m pokud byla dodána do 3 měsíců po uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, nebo letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin.

I zde jsou samozřejmě výjimky, v případě koupi nového dopravního prostředku v rámci EU je třeba se s danou problematikou podrobně seznámit v § 19 zákona o DPH.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním čísle časopisu Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.