Jak neodradit zákazníka špatnou komunikací?

„Digitální“ zákazník dá přednost online médiím

Která média vybrat pro komunikaci se zákazníkem? Tištěná média sice stále vedou, ale trend postupně směřuje k digitalizaci práce s veřejností. V komunikaci obchodu roste význam online médií, sociálních médií, ale i vlastních médií.

Přimět zákazníka k rozhodnutí, aby si vybral právě Vaši prodejnu a skutečně si také něco koupil, představuje na vysoce konkurenčním trhu rovnici s mnoha proměnnými – a mnoha řešeními. Které z možných médií je nejlepší právě pro určitou cílovou skupinu?

Rozhoduje věk, vzdělání, místo nebo především zájmy zákazníků? Právě znalost zákazníka je rozhodující pro volbu správného komunikačního kanálu a zvýší šanci na to, že celé snažení bude účinné – a přinese zadavateli ekonomický efekt.

Trend směřující k digitalizaci práce s veřejností se v obchodě projevuje ve vysoké relevanci online médií, v rostoucí účasti obchodních společností v oblasti sociálních médií a v rostoucím významu vlastních médií – i když tištěná média, stejně jako dříve zůstávají nejdůležitějším médiem.

Pro PR v obchodě jsou již delší dobu tématem také velká množství údajů, které se dále vyhodnocují, což se ukazuje také ve výsledcích studie EHI „Public Relations im Handel 2015“.

PR na všech kanálech

Tištěná média se i nadále prosazují a jsou stále na špici komunikačních kanálů, 86 % dotázaných je považuje za velmi důležitá. Ale i online média (68 %) jsou velmi významná, stejně jako sociální sítě (50 %). Televize a rozhlas v průběhu posledních let ztratily na významu, za velmi důležité považuje tyto kanály pouze 27 % dotázaných.

Na celkovém využití médií zaujímají online média stále větší prostor. Jestliže se jejich podíl v roce 2010 pohyboval u většiny společností pouze kolem 10 % distribuce jako celku, je to v roce 2015 již kolem 30 % – a to při stále stoupající tendenci. Každá ze společností uvedla alespoň jedno online médium.

Stále důležitější jsou vlastní média, tedy komunikační kanály, v nichž společnosti publikují své informace, jako jsou webové stránky, blogy a platformy sociálních médií, korporátní magazíny nebo korporátní TV. U více než pětiny společností zaujímá tato forma až 30 % práce s tiskem.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.