O evropské značky kvality se zajímají hlavně mladí

Důvěra ve značku závisí na informovanosti

Zatímco ženy nad 20 let jsou zastánkyněmi především národních značek kvality, mládež více důvěřuje značkám evropským. Ve druhé polovině tohoto roku byla zahájena nová propagační kampaň „Kvalita z Evropy – chutě s příběhem“. Jejím cílem je posílit pozitivní vnímání evropského systému kvality zemědělských produktů spotřebiteli a odborníky v České republice i na Slovensku.

Kampaň je zaměřena na podporu jednotlivých unijních označení kvality potravin, tj. Chráněného označení původu, Chráněného zeměpisného označení a Zaručené tradiční speciality. V září realizovala společnost STEM/MARK vstupní měření výsledků dané komunikační kampaně.

„Provedený průzkum přinesl poměrně optimistická zjištění týkající se postojů českých spotřebitelů a odborné veřejnosti ke značení kvality potravin. Mezi nejznámější označení bezpochyby stále patří Klasa nebo Regionální potravina, ale došlo k nárůstu podpořené znalosti evropských označení, a to na 10 % (na Slovensku 8 – 14 %),“ uvádí Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR a dodává: „Alespoň jednu z evropských značek kvality potravin zná v současnosti až 19 % respondentů.“

Přestože větší důvěra je i na Slovensku deklarována značkám národním, více než polovina dotazovaných Slováků zastává názor, že evropská označení jsou potřebná a třetina je ochotna si za takové výrobky připlatit.

Lidé více věří lokálním označením kvality

Zatímco české značky kvality jsou známější u žen nad 20 let, mládež má naopak vyšší znalost chráněných označení EU. Lépe než ostatní skupiny také mládež definuje původ evropských značek. Podobná situace je i v otázce důvěry. Zatímco ženy nad 20 let jsou zastánkyněmi především národních značek kvality, mládež více důvěřuje značkám evropským. Ve vyšší kvalitu evropských značení věří také vysokoškolsky vzdělaní lidé.

„Průzkum ukázal, že nejvíce se při nákupu nechávají ovlivnit značkami kvality ženy hospodyně. Velmi překvapujícím zjištěním bylo, že o evropských označeních byla nejvíce informována mládež,“ říká Ivana Valentová, Client Service Manager STEM/MARK a doplňuje: „Tento výsledný efekt lze přisuzovat předešlé kampani, která se zaměřovala na komunikaci jednotlivých evropských značek kvality a to prostřednictvím různých komunikačních kanálů, kam spadal i internet.“

Z porovnání s výsledky průzkumu na Slovensku vyplývá, že celkově jsou v souvislosti se značkami kvality Slováci pozitivnější než Češi. Zákazníci na Slovensku si unijní značky kvality více identifikují s Evropou než je tomu v Česku. Stejně jako v Česku však celkově více věří lokálním označením kvality. Téměř dvě pětiny české veřejnosti pak mezi označeními kvality nedělají žádný rozdíl.

Dvě třetiny českých respondentů se shodují na tom, že zájem a nákup potravin s evropským značením kvality by zvýšila větší informovanost.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v listopadovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.