Zasedání EuroCOOP po sedmi letech opět v Česku

Nenápadná síla družstev

Pro rok 2016 se chce EuroCOOP soustředit na podporu spotřebních družstev i v rámci Evropské unie a větší podporu ve státech, kde působí. Klíčové jsou i otázky trvale udržitelného rozvoje a ekologického nakládání s odpady. Významné projekty budou v oblastech e-commerce, logistiky, centrálního nákupu a větší práce se členy družstev.

Organizace EuroCOOP zastřešující největší maloobchodní prodejce v Evropě zasedala po sedmi letech opět v České republice. Zasedání, které proběhlo v listopadu v Plzni, se zabývalo otázkami podpory spotřebních družstev, vystupujících většinou pod značkou COOP.

Spotřební družstva jsou nejvíce regionálními maloobchodními prodejci v Evropě. Díky demokratickému řízení prostřednictvím volených orgánů představují způsob podnikání umožňující zapojení běžných obyvatel do fungování družstev. Cílem je také větší tlak na Evropskou unii při podpoře spotřebních družstev vlastněných obyvateli jednotlivých států, a lokálně působících, vůči nadnárodním řetězcům.

Družstva fungují na sedmi základních principech, připomíná Todor Ivanov, generální sekretář EuroCOOP.

Pozice na trhu se různí

COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa, včetně území současné České republiky. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku je COOP lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin. Ve Finsku, o kterém Juhani Ilmova, viceprezident EuroCOOP a představitel finské SOK Corporation, říká, že je „nejdružstevnější“ zemí na světě, mají družstva 47% podíl na trhu. Provozují 1 646 prodejních míst a mají 2,1 mil. členů, z 5,3 milionů obyvatel země.

Na Slovensku tvořilo COOP k 31. prosinci 2014 celkem 30 družstev. S počtem více než 2 200 prodejen a devíti logistickými centry se jedná u našich sousedů o největší řetězec.

Silné postavení mají družstva rovněž ve Skandinávii jako celku a ve Velké Británii, kde provozují nejširší škálu služeb v Evropě. Kromě maloobchodu jsou to pohřební služby, banky, cestovní kanceláře, elektrárny, lékárny, mobilní operátor, právní služby, školky, e-commerce, ale i fair trade.

Družstevní myšlenka má silnou pozici také v Japonsku a dalších asijských zemích.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.