B. Obchod a společnost

Moderní maloobchod přispěl ke kultivaci prodejní sítě

Co obchodníci očekávají od státu a co stát od obchodníků? O názor jsme požádali JUDr. Petru Buzkovou, předsedkyni Iniciativy pro férový obchod (IPFO), která na letošním Retail Summitu přijala účast v Top-to-top panelu: Obchod a společnost.

V čem spočívá podle Vás v současné době hodnota obchodování z pohledu společnosti a státu?

Moderní obchod se svým přesahem do řady oborů – od zemědělství a průmyslové výroby přes oblast ICT, dopravy a logistiky, financí, trhu nemovitostí až po urbanizaci nepochybně mezi hybatele rozvoje společnosti patří.

Obchod zároveň spoluvytváří nákupní zvyklosti i životní styl spotřebitelů. Důsledky mnoha těchto trendů bývají dlouhodobé. Jak už to bývá, řada přesahů a vlivů je přínosná, přispívá k tvorbě hodnot, jiné se projevují jako riziko či zdroj sporů.

Za důležité považuji, aby v obchodní výměně platilo, že za peníze se směňuje hodnota. A součástí této hodnoty není jenom kvalita, přesnost, rychlost, ale také poctivost, férovost, dodržování závazků, etika. Toto by mělo platit obousměrně, mezi všemi partnery, bez ohledu na to, na které straně obchodního vztahu jsou.

Image odvětví obchodu v České republice není příliš dobrá. Co by mohlo přinést pozitivní změnu?

Já téma image obchodu nevnímám jednostranně ani zúženě. Vztahy obou stran, u nás ani v jiných zemích EU, nejsou ideální. A inciativy jako IPFO nevznikají bezdůvodně. S některými aktéry z odvětví obchodu jsou spojeny případy sporů a napjatých vztahů s dodavateli. Státní dozorové orgány řešily případy, které k dobré image obchodu nepřispívají.

Na druhou stranu je nesporné, že moderní maloobchod za uplynulé dvě dekády podstatně přispěl ke kultivaci prodejní sítě, dostupnosti a plynulosti nabídky, rozšíření a pestrosti sortimentu. Obchod je stále výrazněji ovlivňován digitalizací ekonomiky. Renesanci zažívá orientace na tuzemské dodavatele, na místní produkci, na kvalitní a čerstvé potraviny. Vzrostla konkurenceschopnost a orientace na kvalitu řady tuzemských dodavatelů. A sebevědomí a nároky českých spotřebitelů, kteří tyto trendy spoluvytvářejí.

Takže změny k lepšímu již probíhají. Při zpětném porovnání se situací před deseti lety si jich nelze nevšimnout. Obraz odvětví je pestřejší než dojem, který někdy zanechávají napjaté obchodní vztahy.

Iniciativa pro férový obchod funguje v České republice necelý rok. Jaké aktivity za tuto dobu stihla realizovat?

Iniciativa byla vyhlášena koncem května. Především druhé pololetí jsme věnovali osvětové a akviziční činnosti, dolaďování interních mechanismů a posilování kapacity v oblasti právní expertízy. Nebudu skrývat, že část naší energie jsme věnovali i vysvětlování samotné podstaty této iniciativy. Nesouhlasím s názory, které a priori vyjadřují pochybnost nad její smysluplností či nestranností. Také jsme pokročili při přípravě odborné konference, věnované sdílení zkušeností ze zahraničí a z přípravy interních firemních procesů.

Myslím, že pro rok 2016 jsme již připraveni poskytnout kvalitní poradenství a mediaci na špičkové odborné úrovni.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dvojčísle Retail News leden-únor…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.