Mléčné produkty v kvalitním i různorodém balení

Skleněný obal vnímá spotřebitel jako přidanou hodnotu

Mléko a mléčné výrobky patří k základním potravinám a jsou v různých formách neopominutelnou součástí naší výživy. U všech mléčných produktů, nejen z důvodů klasických obalových funkcí, ale i z důvodů hygieny a často i prodloužené trvanlivosti, hraje velkou roli vhodný výběr obalu. I když se konzument setkává nejčastěji s kravským mlékem, stále častěji se na našem trhu objevují i mléčné produkty z kozího, ovčího a někdy dokonce i z buvolího mléka.

Syrové mléko se do mlékáren přiváží obvykle v cisternách, z nich je pak přečerpáváno do příjmových tanků.

Ty jsou často vybaveny chladicími plášti, které pomáhají udržovat mléko při teplotě okolo 5 °C, a míchadly, jež udržují mléko v řádně promíchaném stavu. Po příjmu mléka se provádí základní technologické operace, tedy především deaerace (odvětrávání vzduchu), odstřeďování, tepelné ošetření, homogenizace atd. Tepelně ošetřené mléko se pak zpracovává na bohatou škálu mléčných výrobků.

Tepelné ošetření zaručuje zdravotní nezávadnost mléka. K nejběžnějším způsobům patří pasterace (krátkodobé zahřátí na teplotu min. 71,7 °C po dobu 15 s), vysoká pasterace (zahřátí na teplotu min. 85  C), vysokotepelné ošetření UHT (krátkodobé zahřátí na teplotu nejméně 135 °C nejméně po dobu 1 s) nebo sterilace (nepřímý ohřev v hermeticky uzavřených obalech na teplotu nad 100  C).

V případě sýrů se uplatňuje i termizace, kde se jedná o šetrnější formu pasterace (např. 15 sekund při teplotě mezi 57 až 68 °C).

K běžným technologiím patří i další ošetření a stáčení vlastního mléka. Podle typu zpracování či hygienicko – logistických kritérií mohou výrobci vybírat z řady různých obalů.

Mléko a nápojové kartony

Zatímco dříve narození pamatují, že ještě před pár desítkami let byl na mléko nejběžnějším obalem plastový sáček a skleněná láhev, nyní k nejběžnějším obalům patří jednoznačně vícevrstvé krabice z kompozitních materiálů, které laická veřejnost zná pod pojmem nápojové kartony.

První nápojový karton se objevil na trhu již přibližně před 70 lety. Jednalo se o čtyřboký kompozitní obal Tetra Pak, který byl vyvinut stejnojmennou švédskou firmou, aby byl posléze nahrazen praktičtějším hranolovým tvarem Tetra Brick (tento obal patří k nejvíce využívaným právě v oblasti balení mléka). Dnes jsou na trhu další konstrukční modifikace – Tetra Top, Tetra Rex, Tetra Prizma, Tetra Square, Tetra Recart atd. Základem všech typů obalů je skládačková lepenka.

U neaseptických obalů je tento typ lepenky obvykle zušlechtěn jednou či více vrstvami polyetylenu. U aseptických obalů, které jsou na trhu zastoupeny četněji, jsou lepenky oboustranně potaženy PE, ve vnitřní vrstvě se PE spojuje s hliníkem, který tvoří výbornou bariéru vůči záření a O2. Aby byla hliníková vrstva oddělena od potraviny, je na ní obvykle nanesena ještě dvouvrstva PE. U některých typů aseptických obalů (např. Tetra Recart) je PE nahrazen PP. Pro potisk aseptických i neaseptických obalů se používá většinou vícebarevný flexotisk či hlubotisk.

Mléko, které se stáčí na speciálních linkách převážně do obalů typu Tetra Brick, se kvůli prodloužené trvanlivosti upravuje UHT metodou.

Společnost Tetra není jedinou firmou, která vyrábí nápojové kartony na balení mléka. Pro různě upravovaná mléka jsou určeny obaly od firmy Elopak, která byla založena v roce 1957 v Norsku. Jedná se o výrobce, dodavatele a majitele evropské licence kartonu Pure-Pak. Ten je vyroben z celulózových vláken speciální technologií vrstvených tak, aby při minimální možné hmotnosti obalu bylo dosaženo maximální pevnosti. K nejznámější konstrukci obalů tohoto výrobce patří čtyřboký obal s vyrýhováným pláštěm Pure Pak Curve. Vyrýhovanou ploškou částečně vznikl na hlavní ploše „pátý panel“, který svou nápadností poslouží k tisku např. reklamního sdělení.

Konstrukčně nezahálí ani třetí velký hráč na trhu, společnost SIG Combiblock. Ve spojení s brilantním potiskem patří tyto obaly k velmi líbivým. Co se týká grafiky, designér je omezen jen přáním zákazníka. SIG Combiblock totiž své obaly tiskne komerčně nejkvalitnější technikou, hlubotiskem. Vedle designu se společnost soustředí i na vývoj uzávěrů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dubnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.